Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

NSOFs Organisasjon

Landsmøtet er Norsk Sjøoffisersforbunds høyeste myndighet i alle saker som ikke er henlagt til stemmeseddelen. Har du ditt medlemskap i orden, har du adgang til landsmøtet, og kan med full tale- og stemmerett påvirke forbundets virksomhet. Landsmøtet holdes annethvert år innen utgangen av april og legges hver gang til forskjellige deler av landet.
 
 
Styret
Som medlem velger DU styret gjennom stemmeseddelen. Styrevalg avholdes hvert annet år. Alle medlemmer kan gi sin stemmer til en eller flere av 25 kandidater som er plukket ut av fem distriktsvise valgkomiteer.
Styret har 14 medlemmer som velges for fire år om gangen og fem varamedlemmer, valgt for 2 år av gangen. Styret skal alltid ha seks medlemmer som representerer innenriksfart og seks medlemmer som representerer utenriksfart.
 
Administrasjonen
Forbundets administrasjon har 20 ansatte på hel- og deltid. I ”Maritimt Hus” i sentrum av Oslo, holder hovedkontoret hus sammen med Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund. Forbundet har også distriktskontorer i Bergen og Ålesund. De ansatte i administrasjonen arbeider hovedsakelig med medlemssaker og tariffmessige og sosiale forhold som angår medlemmene.
 
Tillitsvalgte
Ved inngangen til 2013  hadde medlemmer i nesten 80 rederier valgt seg tillitsvalgte. Tillitsvalgtordning og lokale klubber er mest utbredt i innenriks fart, men det stadig flere medlemmer i utenriksfart etablerer tillitsvalgtordninger eller utpeker kontaktmenn. Forbundet arrangerer egne konferanser for tillitsvalgte, og har et eget program for opplæring av nye tillitsvalgte.