Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​​Viktig for sjøfolk bosatt i utlandet

31.03.2017
Sjøfolk bosatt i utlandet vil i år få tilsendt norsk forhåndsutfylt skattemelding for første gang
Regelen om selvangivelsesfritak for sjøfolk bosatt i utlandet er nå opphevet med virkning fra 2017. Foreligger det skatteplikt etter norsk skattelov for inntekt opptjent i 2016, plikter utenlandske sjøfolk å levere norsk skattemelding innen 30. april 2017. Det fritar ikke fra leveringsplikt at det foreligger unntak fra norsk skatteplikt etter en skatteavtale som Norge har inngått med sjømannens bostedsland.

Kort forklart innebærer dette at alle utenlandsk bosatte sjøfolk som har inntekt fra arbeid på NOR skip, samt nordisk bosatte som har inntekt fra arbeid på NIS skip i år vil motta norsk forhåndsutfylt skattemelding (selvangivelse) for første gang. Dette selv om de ikke har deltatt i oppdrag på norsk sokkel.

Den som mottar en slik forhåndsutfylt skattemelding for 2016 plikter å kontrollere denne, samt å foreta de nødvendige rettelser innen fristen, 30. april 2017. Dersom den forhåndsutfylte skattemeldingen er korrekt og det derfor ikke er behov for å gjøre endringer, kreves det ikke noen handling fra sjømannen. Skattemeldingen vil da kunne anses levert ved stille aksept.

Unnlater sjømannen å rette feil eller opplyse om forhold som kan ha betydning for fastsettingen av norsk skatt, kan dette få konsekvenser for sjømannen ved en eventuell kontroll fra skattemyndighetenes side.

Det kan legges til at sjøfolk som har arbeidet om bord på skip tilknyttet olje eller gass virksomhet på norsk sokkel i løpet av 2016, som vanlig år vil motta en forhåndsutfylt skattemelding for 2016. Plikten til å kontrollere denne, samt å foreta de nødvendige rettelser innen 30. april 2017 gjelder for denne gruppen uavhengig av om skipet fører norsk eller utenlandsk flagg.