Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Vil ikke ha NIS på Svalbard

19.06.2015
Sjømannsorganisasjonene er meget kritisk til at skip registrert i NIS skal kunne føre last og passasjerer mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet.
NIS-skip har i utgangspunktet ikke lov til å føre last mellom norske havner. I forbindelse med omregistrering av to fartøy fra norsk ordinært skipsregister (NOR) til norsk internasjonalt skipsregister på Svalbard i 2014, oppsto spørsmålet om havner på Svalbard skal anses som ”norske havner” i NIS-loven. Departementet mente ja, mens Sjøfartsdirektoratet har tolket det annerledes. 
 
I vår foreslo Nærings- og fiskeridepartementet å gjøre endringer i forskriftene for å gi NIS adgang til Svalbard. Hørigsfristen er 31. august, og det vil ta en stund før det blir avklart eller vedtatt om NIS får permanent adgang til Svalbard. Foreløpig gjelder en overgangsordning
 
svarbard.jpg
NORSK? Spørsmålet er om havner på Svalbard er å regne som norske havner. 

Burde vært tatt opp før
Sjømannsorganisasjonene reagerer på at dette ikke ble tatt opp i fartsområdeutvalget (NIS-utvalget), som jobbet parallelt med at denne problemstillingen ble aktuell. Organisasjonene mener det vil føre til tap av arbeidsplasser på Svalbard (norske sjøfolk på NOR-skip).
 
- Nordområdene kommer til å bli veldig viktig i årene framover, her ligger det et stort potensial for norske arbeidsplasser til sjøs. Det er meget uheldig dersom veksten i arktiske strøk og utnyttelsene av ressursene der ikke skal gjøres ved bruk norske sjøfolk. Det å oppheve fartsområdebegrensningen her mener vi dessuten undergraver norsk suverenitetshevdelse på Svalbard, sier de tre lederne, Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund), Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).
 
Les mer: