Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Vi ses i Haugesund

04.04.2014
Planleggingen av Norsk Sjøoffisersforbunds 13. landsmøte i Haugesund lørdag 26. april er nå inne i en hektisk sluttfase.
 
 I tillegg til de sakene som kommer til behandling på landsmøtet ifølge vedtektene, kan vi by på tre meget interessante foredragsholdere.
·         Daglig leder i Maritimt Forum, Hege Solbakken kommer for å fortelle om vyene for den maritime klyngen fram mot 2020.
·         Nestleder Hans Kristian Gabrielsen i LO holder foredrag om statlig regulering av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart. Bakgrunnen for foredraget er at samarbeidsutvalget LO/Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har gitt Fafo i oppdrag å revidere rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø?»
·         Daglig leder og sjøkaptein Tor Husjord i Maritimt Forum Nord holder foredrag om SARiNOR. Utviklingsprosjektet SARiNOR skal bidra til at Norge blir verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i nordområdene. Hvor står prosjektet? Hva skjer videre?
I tillegg har forbundet noen spennende overraskelser på lur…
I forkant av selve landsmøtet vil jeg komme med en direkte oppfordring til hver enkelt av dere: Bruk stemmeretten ved styrevalget. Norsk Sjøoffisersforbund er en direktedemokratisk organisasjon. Hvert enkelt medlem har like stor innflytelse, uansett hvor man befinner seg i verden. Valgkomiteen har plukket ut 25 kompetente kandidater. Les presentasjonen nøye og avgi din stemme. På den måten er du med på å stake ut forbundets kurs de neste årene.
Husk at din stemme må være mottatt innen 16. april.
Godt valg!