Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Velkommen til kurs i første kvartal

24.01.2014
Som profesjonsorganisasjon ønsker Norsk Sjøoffisersforbund å tilby kurs- og konferanser som kan bidra til kompetanseheving for hvert enkelt medlem. Og aldri har vi kunne tilby flere eller bedre kurs enn i første kvartal 2014.
Hovedtillitsvalgte innenriks har allerede vært samlet og grunnleggende tillitsvalgtskurs er rett rundt hjørnet. De tillitsvalgte er forbundets største ressurs og vi skal sørge for at de er godt skolerte til å møte hverdagens utfordringer.
 
Nytt av året er at vi nå også tilbyr regelverkskurs. Norsk Sjøoffisersforbund engasjerer seg sterkt i internasjonal regelverksutvikling, særlig gjennom vårt engasjement i IMO. Vi inviterer deg nå inn i dette spennende arbeidet.
 
Forbundet har tidligere arrangert konferanse spesielt rettet mot medlemmer i nærskipsfarten. Denne vinteren går vi sammen med de to andre sjømannsorganisasjonene for å skape en sterkere plattform for denne tradisjonsrike delen av skipsfarten.
 
De siste årene har NSOF intensivert satsningen på ungdom som satser på en maritim karriere, blant annet ved å ansette egne student- og ungdomskontakter. Ungdomskonferansen, som i år er lagt til Harstad, tegner til å bli spesielt interessant med sitt fokus på operasjoner i kalde farvann og rekruttering og ledelse.
 
Som vanlig tilbyr vi også kurs for DSO-medlemmer om bord i flyttbare installasjoner. Og alt dette altså i løpet av første kvartal 2014!
 
I tillegg til faglig påfyll er kurs- og konferanser i Norsk Sjøoffisersforbunds regi ypperlige arenaer for nettverksbygging og sosialt samvær med kollegaer. Vel møtt!