Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​​​Velger LO - ønsker felles forbund

01.02.2017
Norsk Sjøoffisersforbunds styre - som avholdt møte på Gardermoen 25.-26. januar - har diskutert den krevende situasjonen for norsk skipsfart og det akutte behovet for politiske vedtak som sikrer likeverdige konkurransevilkår for norske sjøfolk.
(Artikkelen fortsetter under bildet)
 
 1 styret 260117 web.jpg
ENSTEMMIG: Norsk Sjøoffisersforbunds styre har enstemmig besluttet å umiddelbart be LO om å oppta Norsk Sjøoffiserforbund som medlem. Samtidig inviterer de Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund til å danne ett felles forbund under LO snarest. Fra venstre Reidar Tangen, Claus P. Horntvedt, Harald Søvdsnes, Martin Iversen, Peder André Søvdsnes, Lars Eigil Sørensen, Johnny Hansen, Asbjørn Inge Thomassen, Alf Zachariassen, Gunnar Paulsen, Tore Årland og Marius Mandal Bårdsgjerde.
 
Styret mener det er av avgjørende betydning at norske sjøfolk fremover står sterke og samlet i kontakten med politiske beslutningstakere, og at Norsk Sjøoffisersforbund er tilsluttet en sterk hovedorganisasjon.
 
Styret har enstemmig besluttet å umiddelbart be LO om å oppta Norsk Sjøoffiserforbund som medlem. En forutsetning for å tilslutte seg LO, er at LO -kongressen i mai 2017 forplikter seg fullt til å arbeide for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, og for en likeverdig refusjonsordning for øvrige fartsområder, som «deep sea»-segmentet.
 
Felles forbund
 
Styret mener videre at sjøfolkene er best tjent med å stå organisert og samlet i ett stort maritimt forbund, og inviterer Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund til å fusjonere i ett felles forbund under LO. 
 
Styret vektlegger behovet for at sjømannsorganisasjonene står samlet og sterke frem mot stortingsvalget 2017, og at endringsvilje, fleksibilitet og hurtighet i organisasjonens beslutningsprosesser er avgjørende for å trygge medlemmenes interesser og arbeidsplasser.
 
Stort ja-flertall
 
Styret har vektlagt de føringer og fullmakter som ble gitt av Landsmøtet i september 2016, den grundige kartlegging av konsekvenser ved LO-tilknytning som ble gjort i 2012, samt uravstemningen i 2013 som viste at et svært klart flertall av forbundets medlemmer støttet LO-tilknytning. 65,3 prosent stemte ja den gang.
 
De politiske saker og utfordringer som lå til grunn for å vurdere LO-tilknytning i 2013, har blitt mer aktuelle og krevende etter regjeringsskiftet i 2013 og lavkonjunkturen i petroleumsnæringen de siste årene. Norske sjøfolk og norsk skipsfartsnæring er mer enn noen sinne avhengig av politiske valg og prioriteringer.
 
Styret har vurdert fordeler og ulemper ved å stå uten hovedorganisasjonstilknytning, og ved å stå tilsluttet ulike hovedorganisasjoner. Konklusjonen er den samme som styret fra 2012 kom til; LO er den organisasjon som best og umiddelbart vil styrke NSOF som organisasjon.  
Norsk Sjøoffisersforbunds styre mener tiden er inne for å gjenoppta samtalene om sammenslåing mellom de tre forbundene for å samle alle norske sjøfolk i ett maritimt forbund. 
Kun under LO kan forbundene tilstrekkelig raskt samles og bli en større maktfaktor i næringen og politiske miljøer.
 
Temaer mange er opptatt av
 
I forbindelse med styrets beslutning har forbundet naturlig nok mottatt en god del tilbakemeldinger – både positive og negative. Her følger utdyping om temaer vi allerede ser medlemmer er spesielt opptatt av. En del sider og konsekvenser av LO-tilknytning og eventuell samling av forbundene vil bli avklart fremover – du som er medlem vil bli holdt fortløpende oppdatert.
 
Praktiske konsekvenser for deg
 
·         Styrets beslutning får ingen umiddelbare konsekvenser for deg, ditt medlemskap eller din kontingent. Inntil videre står kontingenten fast på 390 kroner i måneden. Også etter vi kommer inn i LO, skal vi ha en fast, lav kontingent. Alle betaler en fast kronesats, ingen betaler prosent av lønn.  I tillegg kan man velge å bli med i LO-favør og ulike forsikringer.
 
·         Alle medlemmer vil bli kontaktet personlig per e-post eller brev i god tid før en LO-tilknytning får noen praktiske eller økonomiske konsekvenser.
 
Prosess og formaliteter
·         Norsk Sjøoffisersforbunds styre har fullmakt til å ta alle avgjørelser som ikke krever vedtektsendringer– inkludert avgjørelser om samarbeid med andre organisasjoner. Det forrige styret valgte like vel å sende LO-spørsmålet til uravstemning i 2012, fordi man den gang ikke visste hvor medlemmene sto i saken.  De bestemte at de ikke ville gå videre om de ikke fikk 66,6 % ja-stemmer. De fikk 65,3 %.
 
·         Styret er valgt direkte av forbundets medlemmer gjennom stemmeseddelen. De er alle aktivt seilende og er fordelt etter fartsområde og distrikt.

·         Landsmøtet - der alle medlemmer kan møte og har stemmerett – ga i fjor høst det nye styret i oppdrag å «ta de nødvendige beslutninger» om hovedorganisasjonstilknytning og samarbeid med andre organisasjoner. I fullmakten fra landsmøtet lå det at det ikke var påkrevd med ny uravstemming.
 
·         Alle juridiske og vedtektsmessige sidene ved en LO-tilknytning ble grundig gjennomgått i utredningen om LO i 2012. Det er slått fast at Norsk Sjøoffisersforbund kan gå inn som medlem i LO uten å gjøre endringer i sine eksisterende vedtekter. Forbundet kan innenfor LOs vedtekter videreføres på selvstendig grunnlag som i dag, som politisk uavhengig forbund.
 
Politiske knytninger
 
·         NSOFs vedtekter slår fast at forbundet skal være politisk frittstående. Det er ikke aktuelt å endre dette. Flere av fagforbundene som i dag er tilknyttet LO i dag er partipolitisk uavhengige, blant annet Norges Offisersforbund, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund og Norsk Tjenestemannslag.
 
·         LO har en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet og LO-kongressen har så langt valgt å videreføre LOs valgkampstøtte til AP og andre partier. LOs faglige/politiske samarbeid med Arbeiderpartiet går tilbake til 1887 da en rekke fagforeninger tok initiativ til å danne Arbeiderpartiet.
 
·         Hvilken politikk LO skal støtte og om det skal gi pengegaver til enkelte partier, er det medlemsforbundene i LO som stemmer over hvert fjerde år på LO-kongressen. Stadig flere stemmer for å avvikle all partistøtte, og det vil NSOF også gjøre. Hvilke bedrifter, personer og organisasjoner som støtter ulike partier med penger, kan du se på www.partifinansiering.no.
 
·         Norsk Sjøoffisersforbund søker ikke tilknytning til LO for å få del i deres næringspollitiske samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet.  Tvert i mot. For Norsk Sjøoffisersforbund er formålet å bli styrket gjennom å være en del av den arbeidstakerhovedorganisasjonen som har størst innflytelse i nærings- og skipsfartspolitikken - uavhengig av regjering.  
Olympicskip i opplag web.jpg
BØLGEDAL: Oljekrisa har ført til skip i opplag, permitteringer og oppsigelser i offshore service. Dette er noe av bakteppet for styrets beslutning om å søke LO-medlemskap.