Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Vant ankesak - får jobben på Hurtigruten tilbake

20.06.2018
Kay-Trygve Johansen (52) får tilbake jobben som overstyrmann i Hurtigruten.
Det fastslår Hålogoland lagmannsrett i en fersk dom.

​(Artikkelen fortsetter under bildet)

Berg argumenterer web.jpg
VANT FRAM: Norsk Sjøoffisersforbunds advokat Sigmund Z. Berg vant fram med sin argumentasjon i Hålogaland lagmannsrett.

 
– Meget gledelig. Lagmannsretten har kommet til helt andre konklusjoner enn tingretten og Norsk Sjøoffisersforbunds medlem vant fram på alle punkter, sier advokat Sigmund Z. Berg, som førte saken på vegne av Johansen.
Lagmannsretten tilkjenner overstyrmannen saksomkostninger for begge rettssakene og han får også oppreisning og erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Totalbeløpet er 778. 590 kroner.
 
Grunnberøring
 
5. august 2016 gikk Hurtigruteskipet «Finnmarken» på grunn i Finnsnesrenna, noe som førte til at skipet ble tatt ut av ordinær drift.
Etter hendelsen ble Kay-Trygve Johansen degradert fra overstyrmann til førstestyrmann. Han oppfattet dette som en oppsigelse og valgte å gå til sak mot rederiet. NSOF tok saken, gjennom advokat Sigmund Z. Berg.
 
Ugyldig oppsigelse
 
– Dommens konklusjon bygger på at Hurtigruten, ved vurdering av grunnlaget for oppsigelsen, har sett bort fra det mer komplekse årsaksbilde som lagmannsretten ser. Lagmannsretten konkluderer derved med at Hurtigrutens kritikk av Johansen gikk lenger enn det var faktisk grunnlag for. Derved bygger oppsigelsen på et grunnlag som for lagmannsretten fremstår som delvis feilaktig, forklarer Sigmund Z. Berg.
 
Han fortsetter:
 
– Et meget viktig poeng er lagmannsrettens kritikk av Hurtigrutens hovedargument, nemlig at man ikke hadde tillit til medlemmet. Det ble anført fra vår side at det fra rederiets side ikke var innhentet noen risikovurdering fra maritimt kyndig personell som støttet et slikt syn. Selv ikke skipets kaptein ble bedt om en vurdering. Dette til tross for at han etter hendelsen, på den etterfølgende tur, hadde foretatt en omfattende og samvittighetsfull utsjekk av overstyrmannen. Bevisføringen i lagmannsretten viste at konklusjonen var truffet av konserndirektør Marit Finnanger, alene eller eventuelt i samarbeid med andre ansatte i selskapets HR avdeling. Konklusjonen og beslutningen om oppsigelse er åpenbart truffet uten støtte fra maritim kompetanse i selskapet, hvilket legges legges til grunn av lagmannsrett.  Det ble under lagmannsrettens behandling aldri engang forsøkt å føre bevis for at Hurtigrutens beslutning om oppsigelse var støttet av maritim kompetanse, fastslår advokat Berg.
 
– Samlet konkluderer lagmannsretten med at Hurtigrutens avgjørelse bygget på delvis uriktige faktiske forhold, at vurderingen som lå til grunn for oppsigelsen ikke var tilstrekkelig bred. Ved ikke å innhente risikovurdering fra maritimt fagkyndige unnlot å sørge for et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag. Lagmannsrett underkjenner derved fullstendig den prosessen Hurtigruten har hatt i saken, utdyper Sigmund Z Berg.
 
Sterk kritikk av Hurtigruten
 
Oppsigelsen ble kjent ugyldig. I tillegg ble Johansen tilkjent erstatning for sitt økonomiske tap. Han holdes derved økonomisk skadesløs.
 
Hurtigruten ble også dømt til å betale oppreisning.
 
– Dette bygger på den strenge kritikk lagmannsrett gir av Hurtigrutens håndtering av Johansen etter hendelsen. Det ble ikke på noe tidspunkt fra HR eller mannskapsavdeling tatt kontakt med overstyrmannen, bortsett fra når han ble kontaktet for innkallelse til møter som ledd i oppsigelsesprosessen. Man synliggjorde fra rederiets side aldri noen interesse eller ansvarsfølelse for Johansen situasjon i den sykemeldingsperioden som fulgte etter oppsigelsen. Denne hensynsløsheten begrunner tilkjennelse av oppreisning, mener advokat Sigmund Z. Berg.