Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Ser fram til fortsatt samarbeid med regjeringen

14.09.2017
​– Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med regjeringen, sier administrerende direktør, sjøkaptein Hans Sande. Samtidig gleder han seg over ESA-godkjenning for full nettolønn for NIS-skip som seiler "deepsea".

​(Saken fortsetter under bildet)

valg 17 web.jpg
ARBEIDSPLASSER: – Det viktigste for oss er at det fortsatt legges til rette for en maritim politikk som ivaretar norske arbeidsplasser til sjøs, sier administrerende direktør, sjøkaptein Hans Sande.


– Solberg-regjeringen forbedret rammevilkårene for sjøfolk i inneværende periode. Ikke minst fortjener de honnør fordi de innførte full nettolønn uten tak for norske sjøfolk som seiler på NIS-skip i «deepsea»-segmentet, sier Sande, men legger til:

– Det viktigste for oss er at det fortsatt legges til rette for en maritim politikk som ivaretar norske arbeidsplasser til sjøs. Norske sjøfolk på alle nivåer har meget stor betydning for å opprettholde og videreutvikle den maritime næringsklyngen og sysselsetning over det ganske land.
 
Partssammensatt utvalg
Det er fortsatt flere skjær i sjøen i forhold til norske sjøfolks konkurransevilkår.
– Dette blir særlig synlig i nasjonale farvann innen nasjonal skipsfart. Stortinget vedtok på sin siste arbeidsdag før de tok sommerferie at saken om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk kontinentalsokkel og i norske farvann skulle utredes. Det rødgrønne alternativet var pådriver i saken, men heldigvis endte det med et vedtak fra et samlet storting.
Vi tar det som en selvfølge at det nyvalgte stortinget står fast ved vedtaket og at det nedsettes et partssammensatt utvalg som har tillit både hos arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier Hans Sande.
 
Norge er unntaket
Han er optimistisk på medlemmenes vegne fordi stadig flere sjøfartsnasjoner iverksetter tiltak som sikrer arbeidsplasser for landets egne sjøfolk.
– Det er nå ti år siden Fafo-rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø» fastslo at norske politikere har handlingsrom til å iverksette tiltak som sikrer likeverdige konkurranseforhold for norske sjøfolk. Under Arendalsuka kom det to rapporter som underbygger dette, sier Sande.
Rapportene han sikter til er studien til jussprofessorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal som kontant avviser at EØS-retten står i veien for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og ITF-kartleggingen som fastslår at 67 av verdens kyststater har iverksatt tiltak som sikrer arbeidsplasser for landets sjøfolk.
 
 
Gledelig ESA-vedtak for utenriksfart
Rederier kan nå kreve full skatterefusjon for norske sjøfolk på NIS-skip som seiler i «deepsea»-segmentet.
 
Det er klart etter at overvåkingsorganet ESA i Brussel godkjenner den norske refusjonsordningen for en tiårsperiode.
 
– Meget gledelig at ESA nå har godkjent regjeringens viktige løft for norske sjøfolk som seiler i utenriksfart. Norske sjøfolk har fortsatt verdifull kompetanse på for eksempel olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro-ro-skip. 
 
Refusjonsordningen kan skape verdifulle arbeidsplasser samtidig som den maritime næringsklyngen fortsatt kan høste fruktene av erfaringsbasert, operativ kompetanse, sier Hans Sande.