Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Enighet om NOR

29.10.2014
I tillegg til at det ble enighet om 2,5% generelt tillegg fikk Norsk Sjøoffisersforbund bl.a. gjennomslag for «nulldag» på hjemreisedag nord for Brest for offshore servicefartøy, når sjømannen ikke kommer hjem samme dag som han går i land. Videre fikk vi gjennomslag for reiseforsikring og likebehandling av reise til og fra pålagt kurs av arbeidsgiver, som vi i dag har i møtebestemmelsen. Se vedlagte Protokoll, som ble undertegnet i kveld klokken 2230.
Det ble også enighet om å nedsette diverse utvalg. Mandatet for disse utvalgene fremkommer av protokollen.
 Protokoll NOR Utenriks 2014 - NSOF.pdfProtokoll NOR Utenriks 2014 - NSOF.pdf
 
(Artikkelen fortsetter under bildene)
Salen web.jpg
Utenriksoppgjøret startet med et plenumsmøte tirsdag formiddag.
Våre web.jpg
Norsk Sjøoffisersforbunds forhandlingsutvalg samlet under plenumsmøtet.

Arbeidsgiversiden web.jpgArbeidsgiversiden.

Fra forhandlingsutvalget i Norsk Sjøoffisersforbund deltok Børre Lindanger, Arnt Petter Tangjerd, Bent Steinar Steinsøy, Jan Magne Mortensen, Roar Gallis og Per Talleraas.

 
Direktør, sjøkaptein Hans Sande leder forbundets forhandlingsdelegasjon. Fra administrasjonene deltok også avdelingsleder Rune Larsen Røine og seniorrådgiver Bernhard Lie-Nielsen.
 
Nordisk NIS-oppgjøret finer sted i Oslo 7.-8. januar 2015.
 
Under følger flere bilder fra forhandlingsutvalgets diskusjonsrunder:
Særrmøte web a.jpg
Særmøte web b.jpg
Særmøte web c.jpg
Særmøteweb d.jpg