Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Den kompetente navigatør

27.06.2013
Kyst-Norge bør nå, i enda større grad enn tidligere, nyttiggjøre seg av erfarne navigatørers kompetanse.
Nå er utredningen «Med los på sjøsikkerhet» overlevert fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen, snart to år etter at en helhetlig gjennomgang av lostjenesten ble bestilt av regjeringen. Målsetningen med arbeidet har vært å sikre at man har en losplikt som premierer erfarne navigatører.
 
En utvidelse av ordningen vil være en oppfordring til næringen om å investere i kompetansebygging og i ny teknologi. Vi foreslår også at det skal bli enklere å avlegge eksamen for farledsbevis.
 
Begrepet kompetanse står sentralt i målsetningen med losplikten. Hva legger vi så i begrepet kompetanse? Her er tre stikkord: kunnskap, dyktighet og forståelse. Kunnskap om farledens beskaffenhet. Dyktighet i håndteringen av skip. Forståelse for hvordan ytre og indre faktorer påvirker skipet, omgivelser og miljø.
 
Kyst-Norge bør nå, i enda større grad enn tidligere, nyttiggjøre seg av erfarne navigatørers kompetanse. Det er viktig at Kystverket anerkjenner kompetansen som forbundets navigatører representerer gjennom sin erfaring fra kystseilas gjennom mange år. Særskilte begrensninger må mykes opp for de mest erfarne navigatørene, sånn at de blir vurdert ut fra sin reelle kompetanse og etter objektive kriterier.
 
Når det er sag, losene assisterer skipsfarten med 50 000 seilinger per år. Denne ordningen er nødvendig. Ingen er tjent med at dette blir en profesjonskamp mellom loser og navigatører. Skal sjøtransporten styrke sin konkurransekraft, trenger vi en effektiv og trygg lostjeneste som lever i godt samspill med en likestilt – og utvidet – farledsbevisordning.