Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Ukesinfo - NSOFs nyhetsbrev

13.09.2013
Ukesinfo er Norsk Sjøoffisersforbunds ukentlige nyhetstjeneste til tillitsvalgte og medlemmer. Vanligvis sendes den ut hver fredag ettermiddag. Logg deg på og gå til "min side" for å melde deg av eller på som abonnent til Ukesinfo.
2917
sal 2 web.jpg
LANDSMØTERESOLUSJON: Norsk Sjøoffisersforbund fattet i 2016 en resolusjon med krav til regjeringen om å håndheve kravet om at det skal være norsk kaptein på NIS-skip.
 

Meget kritisk til at stadig flere NIS-skip seiler med utenlandske kapteiner

Mens norske sjøoffiserer går ledige, gis det flere dispensasjoner enn noensinne fra kravet om å bruke kapteiner fra EØS-land på norske skip, skriver nettstedet sysla.no i et hovedoppslag denne uka.
– NIS-registeret ble etablert for å sikre norsk maritim kompetanse. Når departementet nå sier at det er konkurransevridende å kreve nordmenn, kan man spørre seg om de har gått vekk fra hele hensikten med å etablere registeret og sikre norsk kompetanse, sier adm. dir. sjøkaptein Hans Sande i en kommentar.
Norsk Sjøoffisersforbund fattet på landsmøtet i fjor en resolusjon om saken. Dette blir også behørig omtalt i Syslas artikkel:
“Direktoratets og forbundets tall sett i sammenheng viser klart at dispensasjon er blitt hovedregelen, snarere enn hva en dispensasjon er, nemlig et unntak. Samtidig med at Sjøfartsdirektoratet dispenserer fra kravet er ledigheten blant norske sjøoffiserer større enn på mange år. Landsmøtet mener det er helt urimelig at norske myndigheter i dagens arbeidsmarked gir dispensasjoner til å ansette kapteiner til ikke EØS-borgere på NIS skip når det finnes en klar regel om bruk av norsk/EØS kaptein.”
Kravet til regjeringen er klokkeklart (skriver Sysla i reportasjen, red.anm.):
“Regjeringen har i forskriften et verktøy til å få arbeidsledige sjøoffiserer over i arbeid, nemlig ved å håndheve forskriftens hovedregel. Landsmøtet ber om at regjeringen tar i bruk dette verktøyet og umiddelbart strammer inn på dagens praksis.”
Les mer HER.
 

Klar for politiske møter i Arendal

Arendalsuka har utviklet seg til å bli årets viktigste møteplass for det politiske Norge. Årets uke blir naturlig nok preget av Stortingsvalget og så vel adm. dir. Hans Sande og viseadm. dir. Anders Hansson deltar for å fremme NSOFs skipsfartspolitiske synspunkter. Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann står sentralt.

Samlet web.jpg
VELKOMMEN TIL BERGEN: Tradisjonen tro arrangeres også Sjøoffiserskonferansen i 2017 i Bergen.

Meld deg på Sjøoffiserskonferansen 2017

«Sjøoffiserskonferansen» 2017 går av stabelen 18.-19. oktober på Scandic Ørnen hotell i Bergen.
Hovedtemaer på konferansen er blant annet framtidens ressurser, risiko/krevende operasjoner og design og innovasjon.
Fullt program og invitasjon kommer over sommeren, men det er åpnet for påmelding for deg som allerede nå vet du har lyst og anledning til å være med. Konferansen er gratis for yrkesaktive medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund, og forbundet dekker reise og opphold for medlemmer som kommer langveis fra. Ikke yrkesaktive må dekke reise og opphold selv.
Meld deg på HER.
 

Husk også høstens andre kurs og konferanser

Tillitsvalgtkurs
Forbundets tillitsvalgtkurs finner sted mandag til torsdag 6.-9. november i Maritimt Hus og om bord i Color Magic. Forbundet lover interessante foredrag om et vidt spekter av temaer og understreker at kurset også er en er meget god arena for nettverksbygging.
Kurset er lagt opp for å dekke de behov for kunnskap en tillitsvalgt har i sitt verv. Medlemmer som kan tenke seg å stille til valg som tillitsvalgt kan også delta.
Meld deg på HER.
 
Regelverkskurs/Skipsførers ansvar
Det meste av norsk maritimt regelverk baserer seg på internasjonalt regelverk utviklet av den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO). Det som besluttes av IMO gjøres så til norske lover og forskrifter.
Det blir derfor arrangert kurs om utvikling av maritimt regelverk 24. og 25. oktober i Maritimt Hus i Oslo. I tillegg til dette vil skipsførerens ansvar være et sentralt tema.
Kurset er nå fulltegnet, men vi setter opp venteliste. Meld deg på som normalt.
Du vil bli kontaktet dersom det kommer inn avbestillinger.
Meld deg på HER.
 

Tryg åpner kontor i Ålesund

Det er forsikringsselskapet Tryg som leverer forsikringene for Sjøoffiserenes forsikringskontor. I sommer åpnet Tryg eget kontor i Ålesund, Ystenesgata 20. Telfon: 90 62 78 40, e-post: werner.brandal@tryg.no.
Les mer om forbundets forsikringsavtaler HER.
 

Nytt fra maritim næring

Nordsjøen: I august har markedet vært tømt på norske side og det er få båter å få tak i på britisk side. Både av ankerhåndteringsskip og forsyningsfartøy.
Les mer HER.
Gode tider for Silver (tidligere Sølvtrans).
Les mer HER.
Statoil er i gang med å bore Korpfjell, den første letebrønnen i Barentshavet Sørøst, og den nordligste på norsk sokkel.
Les mer HER.
Trodde SalMar-rigg var romskip!
Les mer HER.