Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Ukesinfo - NSOFs nyhetsbrev

13.04.2018
Ukesinfo er Norsk Sjøoffisersforbunds ukentlige nyhetstjeneste til tillitsvalgte og medlemmer. Vanligvis sendes den ut hver fredag ettermiddag.
 
Ukesinfo 38 fredag 12. oktober
 
1 marin forsøpling web.jpg
FORSØPLING AV HAVET: Har blitt et stort problem, både lokalt og globalt.
 

Glad for tiltak mot marin forsøpling

Marin forsøpling er et stadig økende problem i hele verden. Saken kom virkelig på dagsorden i Norge da man fant en hval med magesekken full av plast på Sotra i 2017.
Norsk Sjøoffiserforbund er godt fornøyd med regjeringens satsing på tiltak mot marin forsøpling i årets statsbudsjett.
Kampen mot marin forsøpling får 470 millioner kroner i 2019
Regjeringen bevilget 20 millioner over statsbudsjettet i fjor. Beløpet ble økt til 280 millioner i revidert nasjonalbudsjett. I statsbudsjettet for 2019 er summen 470 millioner kroner.
– Dette viser at regjeringen følger opp sine egne uttalelser om at vi skal satse på havet. Det går ikke an å gjøre det uten at vi hele tiden har sterkt fokus på miljøaspektet. Vi må tenke miljø på alle områder som omfatter den maritime næringsklyngen, sier adm. dir., sjøkaptein Hans Sande før han fortsetter:
– Det er viktig at man ikke begrenser seg til å bare stanse forsøpling av havet, men også en reduksjon i utslipp. For at vi skal kunne ha en lys miljøhorisont må vi ha flere tanker i hodet på én gang, og her er Norge i en særstilling. Ikke bare kan vi eksportere regelverk og holdninger, men vår maritime industri er også i verdenstoppen når det kommer til utslippsreduksjon. Her står norske sjøfolk i sentrum. En satsing på norske sjøfolk er en satsing på et godt havmiljø, sier Sande.
NSOF er også fornøyd med at Redningsselskapet får en økning i sine bevilgninger i Statsbudsjettet på nær 25%.
– Dette er godt nytt og en anerkjennelse av viktigheten av en solid beredskapstjeneste lang kysten, sier Sande
 

– Fraskriver seg ansvar for den skakkjørte offshorenæringen

Regjeringen fraskriver seg alt ansvar for å bedre vilkårene for en leverandørindustri i store vanskeligheter i statsbudsjettet for 2019, mener Norsk Sjøoffisersforbund.
– Vi ser at det langs norskekysten ligger titalls skip i opplag, og rederiene opererer med rater som ikke er levedyktige. Dette forplanter seg videre i verdikjeden og går til syvende og sist ut over hele den maritime næringen, inkludert norske sjøfolk, sier Sande.
Gjennom flere år har leverandørkjeden måttet gjennomføre flere tiltak for kostnadskutt. Nær sagt alle leverer negative resultater, til tross for at operatørindustrien med Equinor i spissen kan vise til store overskudd.
– Dette er ikke en sunn verdikjede. For at vi skal kunne sikre god norsk maritim kompetanse også i fremtiden er vi avhengig av at vi opprettholder norske arbeidsplasser i næringen. Når staten ikke ønsker å bruke de virkemidler de har gjennom statlig eierskap i offshorenæringens største aktør, mister man også grunnlaget for rekruttering i industrien som helhet, uttaler en bekymret Hans Sande.
En nær samlet næring etterlyser bedre vilkår i offshoreservice-segmentet. Aktiviteten er oppadgående, men ratene reflekteres ikke i dette. Om ikke staten derfor tar ansvar, vil veien tilbake for mange rederier bli for bratt.
– En løsning for å øke utnyttelsen av flåten vil være at Equinor og andre operatører på norsk sokkel starter opprydningsarbeidet etter en lang oljealder. Både opprydning av gamle installasjoner og plugging av brønner vil være aktuelt de neste årene sier Sande.
 

NSOF går skarpt i rette med statsministeren

Statsminister Erna Solberg hevder at hun redder 2500 arbeidsplasser ved å la Color flagge ut Kiel-linjen. Det reagerer adm. dir. Hans Sande skarpt på og sier på forbundets Facebooksider:
·         Color line kan neppe betjene sine terminaler i Norge fra Danmark.
·         Det er mer lønnsomt å være på NOR enn DIS og da fremstår det som lite trolig at et selskap skal flagge ut for å bli mindre lønnsomt.
– Sannheten er at regjeringen vil ha inndekning på økning av refusjonsordningen, skriver Sande.
Refusjonsordningen er en ordning som skal sikre sysselsetting av norske sjøfolk i konkurranse med blant annet danske.
– Er det slik at ordningen fungerer for bra så er jo det et paradoks at man må endre den, slik at den sysselsetter færre sjøfolk. Det er et politisk valg, men jeg forventer at landets statsminister evner å kalle en spade for en spade.
Utflagging av Kiel-linjen handler ikke om 2500 arbeidsplasser, men om tilbakekalling av 100 millioner, avslutter Sande i sitt innlegg.
 

Dette er forhandlingsutvalget utenriks

Norsk Sjøoffisersforbunds styre har valgt følgende til forhandlingsutvalget utenriks:
Øystein Torp (Knutsen OAS),- deep sea NIS/bøyelast, Børre Lindanger (Eidesvik), Gunnar Paulsen (Solstad), Tommy Endré Øvstegård (Solstad).
På tariffkonferansen i forrige uke ble disse hovedtillitsvalgte valgt:
Olav Maurangsnes (Østensjø Rederi), Knut-Arne Boge (Seatrans), Daniel Ingebretsen (Stiftelsen Christian Radich) og Tor-Arne Finstad (Island Offshore Management).
Yngve Grønaas (Color Line) og Jan Fjeldstad (Odfjell Management) er vararepresentanter i forhandlingsutvalget.
Hovedoppgjøret NOR starter i Oslo 31. oktober. Tidspunktet for NIS-forhandlingene er foreløpig ikke fastsatt.
Hovedoppgjøret med Kystrederiene starter for øvrig allerede 23. oktober i Bergen.
 
Fagskolen i Kristiansand web.jpg
KRISTIANSAND: Lyttende studenter.
 

Strøm av juniormedlemmer

I kjølvannet av skoleoffensiven strømmer det på med nye juniormedlemmer.
Mandag besøkte skole- og ungdomskontakt Syver Grepstad fagskolen i Kristiansand. I tillegg til informasjon om NSOF brukte Grepstad mye tid på alt som dreier seg om kadettiden.
 

Nytt fra maritim næring

Det skjer en batterirevolusjon til sjøs
 
Samarbeider om overvåking av kysten.
Les mer HER.
 
Om personvern og medlemskap: Ved å være medlem i Norsk Sjøoffisersforbund samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovverk. Vi bruker personopplysninger du har oppgitt for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for, de forsikringene som følger av medlemsforholdet og for å kunne gi deg informasjon om de rettigheter og fordeler du har som medlem. Les vår personvernerklæring her. Send oss en e-post dersom du ikke ønsker å motta medlemskapsinformasjon og nyheter gjennom «Ukesinfo».