Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Tettpakket landsmøteprogram

26.04.2014

Både styreformann Harald Åge Weines og direktør Hans Sande understreket budskapet om at norske sjøfolk må ha likeverdige konkurranseforhold under ​Norsk Sjøoffisersforbunds landsmøte i Haugesund lørdag.
Resolusjoner-landsmøtet-2014.aspx

Nederst i saken er det nå også lagt ut foto fra festmiddagen om kvelden.

Direktør, sjøkaptein Hans Sande ønsket kl 10.00 lørdag 26. april velkommen til Norsk Sjøoffisersforbunds 13. landsmøte. Landsmøtet ble innledet med en fagseminardel.
 
Deretter holdt nestleder Hans Kristian Gabrielsen i LO holdt foredrag om statlig regulering av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart. Bakgrunnen for foredraget er at samarbeidsutvalget LO/Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har gitt Fafo i oppdrag å revidere rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø?». Den nye rapporten heter «Det gode liv til sjøs» Lønns- og arbeidslivskår til sjøs.
 
- Vær deres egne ambassadører!
Før deltakerne gikk til lunsj kom daglig leder i Maritimt Forum, Hege Solbakken med sine ønsker for den maritime klyngen fram mot 2020.
- Hovedårsaken til suksessen for den maritime klyngen er nærhet mellom erfaringsbasert kompetanse i kombinasjon med forskningsbasert kunnskap, fastslo Solbakken. Hun understreket også at en utvidet nettolønnsordning vil lønne seg for Norge og kom til slutt med en oppfordring til medlemmene:
- Fortell om betydningen sjøfolk har lokalt og sentralt. Vær deres egne ambassadører!
Daglig leder og sjøkaptein Tor Husjord i Maritimt Forum Nord orienterte deretter om SARiNOR. Utviklingsprosjektet SARiNOR skal bidra til at Norge blir verdensledende i planlegging, koordinering og gjennomføring av søk- og redningsoperasjoner til havs i nordområdene.
Etter en kort kaffepause ble selve landsmøtet åpnet av styreformann Harald Åge Weines.
 
Mintes avdøde medlemmer 
Forsamlingen reiste seg for å minnes avdøde medlemmer med ett minutts stillhet. Det var lagt ut en liste over medlemmer som har gått bort siden siste landsmøte i deltakernes landsmøtetmapper.
Deretter var det tur for styreformann Hara Åge Weines og direktør Hans Sandes tale til landsmøtet. Begge to understreket budskapet om at norske sjøfolk må ha likeverdige konkurranseforhold.
Etter lunsjpausen fortsetter landsmøtet med hilsningstaler og de faste programmene etter vedtektene med blant annet årsberetning og regnskap og resultatet av styrevalget.
 
Hilsningstaler og styrevalg
Jan Cato Bakken holdt hilsningstale på vegne av Norsk Sjømannsforbund. Han poengterte det gode samarbeidet sjømannsforbundet har med Sjøoffisersforbundet i alle ledd – fra det enkelte skip til administrasjon og ledelse.
Fritz Ganzhorn fra Søfartens Ledere i Danmark holdt tale på vegne av Nordisk Navigatørkongress. Han var spesielt opptatt av rekruttering og tok forsamlingen med på en reise gjennom egen karriere som et eksempel.
IFSMA-president Christer Lindvall vektla Norsk Sjøoffisersforbund viktige bidrar internasjonalt.
- Nasjonale forbund som taler som taler sjøfolkenes sak er viktigere enn noen sinne. Myndigheter har ellers en slem tendens til å i for sterk grad støtte seg til rederienes synspunkter, understreket Lindvall.
 
Deretter ble regnskap og årsberetninger godkjent.
 
Syv valgt til styret
Referat fra stemmeseddelen viste at følgende nye styremedlemmer ble valgt: Alf Zachariassen, Asbjørn Inge Thomassen, Harald Søvdsnes, Terje Kallevåg, Lars Egil Sørensen og Claus Horntvedt.
 
 
Resolusjoner
Det var sendt inn forslag til tre resolusjoner til landsmøtet. Terje Kallevåg presenterte forslag til en resolusjon om liberalisering og likeverdige konkurransevilkår som landsmøtet sluttet seg til.  Jarle Kirkeslett la frem en resolusjon om sikkerhet ved anbud i innenriksfarten. Erling Torpe ba landsmøtet være med på en resolusjon om kutt i veldferdstjenesten for skipsfarten, noe Landsmøtet gjorde.  Les resolusjonene her.
 
Følg landsmøtet på www.facebook.com/sjooff og les fyldig referat i neste Maritim Logg.
 
 
Over 100 landsmøtedeltakere samlet i Haugesund
 
 
Styreformann Harald Åge Weines
Både yngre og eldre landsmøtedeltakere følger interessert med.


 
Hege Solbakken fra Maritimt Forum snakker til Landsmøtet

Direktør Hans Sande

 

Festmiddag og dans

Tradisjonen tro ble en hektisk landsmøtedag avslutt med festmiddag og dans.


Olav Støbakk ble takket av for sin innsats i styret.

Konfransier web.jpg

Kveldens toastmaster var komikeren Hans Morten Hansen.

Egeskog web.jpg

Even Egeskog holdt tale til byen.

Middag web Hans.jpg

Fra festmiddagen

Middag web Vatne.jpg

Alf web.jpg

Alf Zachariassen holdt damenes tale.

Hilde Gunn web.jpg

Maskinistforbundets leder, Hilde Gunn Avløyp, takket for maten.

Dans web 1.jpg
Og så var det tid for dans.

Dans web 2.jpg

Dans web 3.jpg