Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Sjøfartsdirektoratet svikter sjøfolkene

11.06.2014
Velferdstjenesten for sjøfolk er opp gjennom årene blitt redusert til et minimum. Nå risikerer vi at også siste rest forsvinner.
Skipsfartsnæringen forandrer seg hele tiden. Det er derfor både rett og rimelig at offentlige tjenester evalueres med jevne mellomrom. Undertegnede deltok i et utvalgsarbeid på vegne av de tre sjømannsorganisasjonene sammen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og Norges Rederiforbund. Utvalget la deretter fram rapporten «Utvikling av Velferden fra 2013».
 
Dessverre går Sjøfartsdirektoratets ledelse på tvers av konklusjonene og anbefalingene i rapporten. Får Sjøfartsdirektoratets ledelse gjennomslag for sitt syn i departementet betyr det i realiteten en nedleggelse av velferdstjenesten. Ledelsen foreslår:
 
·         Utfasing av avistjenesten for sjøfolk
·         Utfasing av filmtjenesten for sjøfolk  
·         Utfasing av bibliotektjenesten for sjøfolk  
·         Utfasing av velferdsstasjoner for sjøfolk
 
Norge har vært en foregangsnasjon når det gjelder velferdstjenester for sjøfolk. Nå vil vi bli en nasjon med et av de dårligste velferdstilbudene for både norske og utenlandske arbeidstakere. En nedleggelse av velferden etter Sjøfartsdirektoratets ønske vil dessuten bryte med ILO-konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår (MLC). Vi har nå tilskrevet Nærings- og fiskeridepartementet og oppfordret departementet til å videreføre velferdstjenesten slik både sjømannsorganisasjonene og Rederiforbundet forslår i rapporten.
En brukerundersøkelse om velferd om bord fastslår at behovet fortsatt er stort. Våre naboland Sverige og Danmark har valgt å beholde velferdstjenesten, til tross for store økonomiske utfordringer. Styrtrike Norge derimot skal altså foreta en kraftig nedtrapping av servicen til sjøfolk og rederier? Og paradoksalt nok er det nettopp sjøfolk som så aktivt bidrar til norsk økonomi, ikke minst gjennom oljevirksomheten.
Dette er bakgrunnen for at forbundet inviterte sjøfolk til å si sin mening på Facebook. Gå inn på facebook.com/sjooff og uttrykk din misnøye du også. Nesten 12.000 sjøfolk har allerede klikket seg inn!
 Les brevet hvor sjømannsorganisasjonene krever videreføring av velferdstjenesten her: