Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Styrker fellessekretariatet

21.08.2014
Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund har i fellesskap ansatt Stian Grøthe (40) som direktør med ansvar for politikk og myndighetskontakt.  
 

- Grøthe vil bli tilknyttet vårt fellessekretariat, der vi har samlet fagpersoner for å ivareta områder der våre to forbund har sammenfallende interesser, sier sier Jacqueline Smith og Hans Sande, som leder henholdsvis Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet. Sekretariatet ledes av Terje Hernes Pettersen, som kom fra NFD tidligere i år.

grothesmal.JPG

Grøthe er utdannet økonom og samfunnsviter og har tidligere jobbet både som politisk rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget og i AON Grieg.
- Vi er svært godt fornøyd med å få Grøthe på laget,  Grøthe vil blant annet få ansvar for organisasjonenes felles relasjoner med storting, regjering og politiske partier, sier de to forbundslederene.
 
Grøthe kommer fra stillingen som næringspolitisk rådgiver i Norges Rederiforbund og tiltrer stillingen 1. september.
 
Den enorme betydningen av å bevare norske interesser og bygge nasjonal kompetanse langs kysten og i Nordsjøen kan være vanskelig å se for dem som ikke kjenner næringen fra innsiden. Etter regjeringsskiftet i fjor, har næringens rammevilkår igjen kommet under sterkt press.
 
- For norske sjøfolk er det avgjørende at både politiske beslutningstakere og folk flest forstår hvilken kritisk ressurs vi utgjør og hva som må til for å trygge de 100 000 arbeidsplassene i maritim sektor. Med erfaring fra både næringen og politikken, vil Grøthe være en viktig ressurs og brobygger for oss, sier de to forbundslederne.
 
Både Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundets styrer har bestemt å styrke og satse på felles ekspertise og ressurser og å bygge ut fellessekretariatet som er etablert. – Felles utfordringer krever felles løsninger, sier Hans Sande.