Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Streikebidrag - retningslinjer

Norsk Sjøoffisersforbunds retningslinjer for streikebidrag er under revisjon av styret våren 2016.

«Streikebidrag» fra Norsk Sjøoffisersforbund kan utbetales til medlemmer som har vært medlem i minst to måneder før de tas ut i en streik.

 
Ved en begrenset streik vil streikebidraget være slik at de som tas ut i streik ikke taper økonomisk sammenlignet med kollegaer som ikke tas ut. Ved en omfattende konflikt eller opptrapping beregnes streikebidraget som en dagsats som fastsettes i hvert enkelt tilfelle av forbundets styre.
 
De samme reglene gjelder for medlemmer som blir permittert på grunn av streik i annet forbund. Har man ikke rett til dagpenger fra NAV under et annets forbunds streik, får man «streikebidrag» fra NSOF. Har man rett til dagpenger, får man dekket kun de tre «karensdagene».
 
Det er egne regler for medlemmer som var på avspasering, syke eller  i permisjon da arbeidsstansen ble satt i verk. Fullstendige retningslinjer distribueres til de berørte ved en konflikt.