Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Stem ved uravstemningen

”Din stemme avgjør hvordan vårt forbund skal se ut i framtida”


Så nærmer en meget omfattende prosess seg sin avslutning. Det er halvannet år siden LO formelt inviterte Norsk Sjøoffisersforbund til tettere samarbeid. I vinter er det din tur til å avgjøre om forbundet skal takke ja eller nei.
 
Styret nedsatte i fjor et utvalg som skulle utrede saken. De leverte sin rapport i desember 2011 og anbefalte å gå videre mot medlemskap. I år har forbundet hatt en omfattende høringsrunde blant medlemmene, som ble avrundet med en e-postundersøkelse. Undersøkelsen sa oss mye om hvorfor de negative er negative, og de positive nettopp det. Undersøkelsen viser imidlertid først og fremst at svært mange ikke har bestemt seg ennå, men vil veie alle mulige fordeler og ulemper grundig den dagen de blir bedt om å stemme.
 
På styremøtet i november gjennomgikk styret medlemmenes innspill og konkluderte med at interessen og engasjementet er så stort at det er riktig og på tide å gjennomføre en uravstemning. Styret ber deg i uravstemningen om å si ja til å få begynne formelle forhandlinger med LO. Større innflytelse i skipsfartspolitikken er målet med et medlemskap, og vi går bare inn hvis LO forplikter seg nok på våre hjertesaker:
 
*Utvidelse av nettelønnsordningen.
*Allmenngjøring av tariffavtaler for å sikre norske arbeidsplasser langs kysten og på kontinentalsikkelen.
*Følge opp Stortingets vedtak om Nasjonal transportplan
*Videreutvikle maritim utdanning
*Synliggjøre hvor viktig skipsfartsnæringen er og ikke minst norske sjøfolks avgjørende rolle inn i den maritime klyngen.
 
Din stemme avgjør hvordan vårt forbund skal se ut i framtida.
 
Min oppfordring er at dere (som ikke allerede har gjort det) setter dere grundig inn i saken og bruker deres stemmer. En uravstemning er et valg for ALLE, ikke bare dem med de sterkeste meningene.