Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

FREMSKRITTSPARTIET INNFRIR – MYE GJENSTÅR

08.10.2014
Forslag til statsbudsjett for 2015 er god lesing for norske sjøfolk, som er omfattet av nettolønnsordningen. I budsjettforslaget for 2015 prisjusteres taket i nettolønnsordningen for første gang siden 2008. På denne måten setter regjeringen i sitt forslag en stopper for den årlige forvitringen av nettolønnsordningen som skal sikre konkurransekraften til norske sjøfolk og derigjennom hele den maritime norske næringen.
Artikkelen fortsetter under bildet:
Utenfor Stortinget Face.jpg
TIL STEDE VED FRAMLEGGELSEN: Fra venstre Jan Cato Bakken (NSF), Kurt Inge Angell (NSF), Hans Sande (NSOF), Ronny Øknes (NSOF) og Stian Grøthe (Fellessekretariatet).
– Det er fortsatt et stort etterslep å ta igjen for å bringe ordningen tilbake til 2008 nivå, men det skjer endelig noe med ordningen. Dette lover godt for det videre arbeidet med regjeringens maritime strategi sier en optimistisk leder av Norges Sjøoffisersforbund Hans Sande.
 
Regjeringen skriver i sitt budsjettforslag at; «Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde operativ maritim kompetanse.» Som en følge av dette foreslår regjeringen konkret at grensen for maksimal refusjonsutbetaling per sjømann i nettolønnsordningen økes i tråd med forventet prisvekst for 2015 fra 198.000 kroner for inneværende år til 202.000 kroner i 2015.
 
Tilskuddet for sysselsettingen av sjøfolk økes følgelig fra 1.7 milliarder kroner til 1.802 milliarder kroner i 2015. Det er en økning på 6 prosent.
 
– På bakgrunn av tidligere signaler fra partiet Høyre så hadde vi fryktet det verste. Vi er i dag glade for at FrP har fått gjennomslag i regjeringen for å prisjustere nettolønnsordningen, sier lederen av Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen.
 
I 2015 vil regjeringen vurdere å justere nettolønnsordningen, basert på forslag fra utvalget som vurderer fartsområdebegrensingen. Videre vil departementet arbeide med å følge opp regjeringsplattformens intensjon om lovfesting av nettolønnsordningen.
 
Dette viser at det fremdeles er mange skjær i sjøen, da justeringer av ordninger i verste fall kan innebære en dårligere ordning. Mye arbeid gjenstår før fremtiden til norske sjøfolk er trygg og forutsigbar.
 
 - Selv om taket i nettolønnsordningen blir prisjustert så er ikke dette nok i seg selv til å sikre forutsigbarhet og dermed ny optimisme i næringen. Bare slik kan det blir flere norske sjøfolk i fremtiden sier generalsekretær Hege-Marie Bengtsson i Norsk Maskinistforbund.
 
Maritim næring på land trenger flere folk med sjøbasert erfaringskompetanse i fremtiden for å opprettholde og videreutvikle innovasjons- og konkurransekraften til hele den maritime næringen i årene som kommer. Norske sjøfolk er en kritisk suksessfaktor for norsk maritim næring. En næring som har en årlig verdiskaping på over 160 milliarder kroner, sysselsetter 106.000 mennesker og bidrar med over 55 milliarder i årlige skatteinntekter. 
 
- Vi har derfor store forventninger knyttet til arbeidet med regjeringens maritime strategi som skal legges fremt neste år. På den bakgrunn kommer vi i sjømannsorganisasjonene til å jobbe målbevisst opp mot politikerne for å sikre norske sjøfolk konkurransedyktige betingelser og i fremtiden, sier lederne i de tre organisasjonene.
 
 
 
 
Kontaktpersoner:
 
Hans Sande, 91616994
Stian Grøthe, 41302010