Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Tips for utfylling av skattemelding (selvangivelse) 2016

10.04.2017
​​Frist for å sende inn skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) er 30. april. Merk deg at det fra og med inntektsåret 2016 ikke er fradragsrett for småutgifter etter sats.
 

// ​Få nyttige tips her.

 

Om fradrag for småutgifter står det i «Skatte ABC»:

.8.4 SMÅUTGIFTER
Det er fra og med inntektsåret 2016 ikke fradragsrett for småutgifter etter sats. Sjøfolk som av hensyn til arbeidet bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, har imidlertid krav på fradrag for dokumenterte småutgifter som f.eks. ekstra utgifter til telefonsamtaler og avis. Har skattyter tariffmessig hyretillegg for egen kost, anses dette ikke å inkludere småutgifter. Skattyter kan i slike tilfeller kreve fradrag for dokumenterte småutgifter uten at disse avkortes mot hyretillegget.Når fraværet om natten bare skyldes opphold på arbeidsplassen under to døgn, og dette oppholdet inngår som en del av skattyters tjeneste (vakt/beredskap), f.eks. sammenhengende vakter, regnes skattyter ikke for å bo utenfor hjemmet, og har derfor ikke krav på fradrag for småutgifter.

Husk også at fagforeningskontingent kan trekkes fra på skattemeldingen.