Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Sjøoffiserskonferansen 2017 – en gedigen suksess

27.10.2017

- Dette var uten tvil den beste Sjøoffiserskonferansen som noen gang har vært arrangert. Slik oppsummerer adm.dir., sjøkaptein Hans Sande, Sjøoffiserskonferansen 2017 som gikk av stabelen i Bergen 18.-19. oktober (lunsj til lunsj).

​Sande legger til at forbundet har fått meget gode tilbakemeldinger fra de rundt 100 medlemmene som deltok og som fikk høre hele 15 foredrag.

(Artikkelen fortsetter under bildene nedover på siden.)

Web gruppebilde sjooff 2017.jpg
SAMLET TROPP: Sjøoffiserskonferansen 2017 var fulltegnet.

Web Gabrielsen 2017.jpg
Hans-Christian Gabrielsen

Etter at styreformann Øystein Torp hadde ønsket velkommen startet konferansen med en politisk del. Her fikk NSOF full støtte for kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann fra LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Web Hans ML 2017.jpg
Hans Sande

Adm. dir., sjøkaptein Hans Sande sa at Fafo-rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø» allerede i 2010 fastslo at Norge har handlingsrom til å iverksette tiltak som sikrer likeverdige konkurransevilkår. Snart ti år etterpå har Stortinget endelig vedtatt at saken skal utredes.

Web EØS 2017.jpg
Terjei Bekkedal

- EØS avtalen er IKKE til hinder for å kreve norske lønns og arbeidsvilkår i norske farvann. Det sa professor ved Nordisk institutt for sjørett – Universitetet i Oslo, Tarjei Bekkedal, i sitt innlegg. Han har utredet EØS-problematikken sammen med kollega Finn Arnesen.
Bekkedal understreket at han overhodet ikke er i tvil i sin konklusjon. Det samme sa for øvrig Arnesen på en konferanse under Arendalsuka tidligere i høst.
Web Deidre 2017.jpg
Deidre Fitzpatric
Deirdre Fitzpatrick, daglig leder for Seafarers Rights International (SRI), kunne på sin side opplyse at de aller fleste sjøfartsnasjoner av betydning har iverksatt tiltak som sikrere sysselsetting for egne lands sjøfolk. Hele 67 prosent av land med to havner eller flere har innført tiltak!
- Internasjonalt er dessuten trenden at stadig flere innfører tiltak, sa hun.  Bakgrunnen for påstandene er en fersk og omfattende rapport som har kartlagt hvordan kyststater verden over regulerer maritim virksomhet i sine havområder.
 
Stor tro på framtiden
Web Dale 2017.jpg
Tord Dale
Leder av Maritimt Forum, Tord Dale, snakket om maritim teknologi for framtiden, under sekvensen om Fremtidens markeder.
- Maritim næring er den kreative og skapende del av næringsklyngen. Verdiskapningen er også formidabel, minnet han forsamlingen på.
- Behovet for olje som energikilde vil synke. Samtidig er det enorme vekstmuligheter i havnæringer, var hans budskap. Han mente også fokus på grønn skipsfart kan skape nye muligheter for norske sjøoffiserer.
Web NR 2017.jpg
Amund Drønen Ringdal
Næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal, Norges Rederiforbund, var neste foredragsholder under dette temaet. Han mente krisen i offshorenæringen har medført enorme utfordringer. Samtidig har både nærskipsfart og «deep sea» hatt lave marginer i etterkant av finanskrisen, men man ser nå lyspunkter.
- Maritim politikk virker – og den virker fort. Det så vi med for eksempel med vedtaket om å innføre fullverdig nettolønnsordning for NIS-skip som seiler «deep sea», sa Ringdal.
Også han så for seg store muligheter for norsk skipsfart når det gjelder grønn transport, energi, mat og mineralutvinning.
- Merk dere at både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre fokuserte sterkt på mulighetene i havet under valgkampen. Det gir næringen vind i seilene, sa Ringdal.
(Av arrangementstekniske forhold holdt Dale og Ringdal sine innlegg tidligere på dagen).
Web sjømat 2017.jpg
Hans Inge Algrøy
Regiondirektør Hans Inge Algrøy, Sjømat Norge, holdt foredrag om framtidsutsikter innen aquakultur. Hans hårete mål er rett og slett å være verdenes beste både når det gjelder matkvalitet og miljøvennlig produksjon.
- Biologi og teknologi må gå hånd i hånd, sa Algrøy, og la til at det skjer veldig mye spennende og nytt når det gjelder havbruk for tiden. Nye sertifikatkrav, nye fartøy og nye konsepter gjør at behovet for sjøoffiserer sannsynligvis vil øke sterkt.
Han la likevel ikke skjul på at næringen må få luseproblematikken under kontroll.
Det globale trusselbildet
Web Danmark 2017.jpg
Hans Ehlers Kragh
Første konferansedag ble avsluttet med foredrag om risiko/krevende operasjoner. Henrik Ehlers Kragh, sikkerhetssjef i danske Risk Intellegence, tok for seg det globale trusselbildet. Krag har tidligere vært leder for Maersks antipiratinnsats.
- Vest-Afrika er det verste området når det gjelder piratvirksomhet i dag, sa Kragh. Han uttrykte likevel en bekymring for at den militære tilstedeværelsen i Adenbukta nå nesten er helt fraværende og fryktet at somaliske pirater igjen kan slå til.
 
Fremtidens kompetansekrav
Web høgskolen 2017.jpg
Tine Viveka Westerberg
Første post på programmet under Sjøoffiserskonferansen torsdag morgen var prosjektleder Tine Viveka Westerberg, Høgskolen Sørøst-Norge, som snakket om framtidens kompetansekrav til norske sjøfolk. Hun er i ferd med å gjennomføre en større studie om temaet som ferdigstilles neste år.
Over 1300 medlemmer har deltatt i en spørreundersøkelse i forbindelse med studien. Det kommer mer om saken i en senere utgave av Maritim Logg.
 
Fokus på teknologi og innovasjon
Web Even 2017.jpg
Even Aas
Even Aas, direktør i Kongsberg Gruppen, holdt et meget spennende foredrag under tittelen «Den digitale sjømann».
- Den som behersker teknologien er morgendagens vinner, var hans hovedbudskap. I den forbindelse hadde han god tro på den norske sjømanns framtid, blant annet fordi den norske modellen har vist seg som en ubestridt suksessformell.
Andre foredragsholdere denne torsdagen var:
Web Sofus 2017.jpg

Fortøyning uten hender, adm. dir. Sofus Gedde-Dahl, Cavotec Norge AS.
Web Agnar 2017.jpg

Agnar Tveten, leder av Radio Medico (Norsk senter for maritim og dykkermedisin) orienterte om moderne telemedisin.
Web Husjord 2017.jpg

Søk og redning i Nordområdene, SARiNOR, Tor Husjord fra Maritimt Forum Nord.
Web Omar 2017.jpg

Den norske los digitalisert, kommunikasjonssjef Omar Olsen, Kartverket.
Det kommer fyldig reportasje fra konferansen i Maritimt Logg. Sjøoffiserskonferansen 2017 ble også filmet. Se den på Facebook!
 
Dersom du ønsker en eller flere presentasjoner tilsendt per e-post så kontakt omar.jorgensen@sjooff.no.