Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Sjømannsorganisasjonene går til frontalangrep på produktivitetskommisjonen

Norske sjøfolk går i land i Norge når karrieren til sjøs er over. De tar med seg en svært verdifull erfaringsbasert kompetanse som landbasert maritim næring er helt avhengig av for i det hele tatt å kunne operere fra Norge. Maritim næring er en næring der praktisk erfaringsbasert kompetanse er verdifull. At vi i Norge har stelt oss slik at vi har en såkalt produktivitetskommisjon som ikke evner å se enkle og klare sammenhenger bak maritim produktivitet er ikke bare oppsiktsvekkende. Det er lite produktivt!

​(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lederne web.jpg

TAR TIL MOTMÆLE: Lederne i sjømansorganisasjonene er lite imponert over produktivitetskommisjonenes kunnskapsnivå. Fra venstre Jphnny Hansen (Sjømannsforbundet), Hans Sande (Shøoffisersforbundet) og Hege-Merethe Bengtsson (Maskinistforbundet). Foto: Jogvan H. Gardar.

Den mye omtalte produktivitetskommisjonen leverte nylig sin første delrapport til statsråd Siv Jensen. Vi skal ikke kommentere denne rapporten som helhet, men vi stiller oss undrende til kunnskapsnivået når det gjelder den sektoren vi kjenner godt, den maritime. Kommisjonen vier noen sider i sin rapport til nettolønnsordningen for sjøfolk. En ordning som sikrer hele den maritime norske klyngen helt nødvendig erfaringsbasert kompetanse. En kompetanse som er like nødvendig for næringen som den teoretiske fra landets universitet og høyskoler. Når kommisjonen omtaler ordningen er ikke dette aspektet viet et eneste ord!
Er den maritime omtalen til kommisjonen representativt for presisjonsnivået til kommisjonens arbeid som helhet er det grunn til stor uro og bekymring. Da er det beste rådet vi kan gi regjeringen å bruke tiden på mer produktivt arbeid.
Norske sjøfolk innehar helt nødvendig kompetanse for norsk maritim næring. En næring som er landets nest største etter olje og gass og som har en årlig verdiskaping på 175 milliarder kroner og som sysselsetter over 110.000 mennesker over hele landet. Norsk maritim næring er globalt i førersetet takket være sin unike evne til nytenking. I maritim næring skaper mennesker med ulik type kunnskap innovasjoner og nyvinninger som sikrer konkurransekraften i næringen til tross for at vi opererer fra et høykostland som Norge. Vi er verdensledende innenfor en rekke segmenter, og det går knapt et skip eller fartøy på verdens hav uten et tydelig norsk avtrykk. Den norske maritime klyngen er ikke bare komplett, den er kanskje verdens mest komplette klynge! Norske sjøfolk er en nøkkelfaktor, og vi er derfor stolte representanter for norske sjøfolk. Sjøfolkene muliggjør innovasjonskraften i næringen, og gjennom dette opprettholder vi næringens konkurransekraft.
Maritim næring på land trenger flere folk med sjøbasert erfaringskompetanse i fremtiden for å opprettholde og videreutvikle innovasjonskraften i næringen. Norske sjøfolk er en kritisk suksessfaktor for norsk maritim næring. Gjennomsnittlig seilingstid for norske sjøfolk er ca 10 år (Fra sjø til land, Fafo-rapport 2012:22). Etter endt tjeneste til sjøs tar ca. 70% av disse jobb i virksomheter knyttet til maritim næring. Innvestering i norske sjøfolk er derfor en investering i helt nødvendig praktisk maritim kompetanse. Dette er derfor en svært god investering for storsamfunnet. Dette er og i tråd med MENON Business Economics sin rapport om utvidelse av dagens nettolønnsordning fra april 2013. Det ville til og med være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering å fjerne dagens tak i ordningen ifølge MENON. (Er utvidet nettolønnsordning lønnsomt, Menon publikasjon April 2013).
For å opprettholde fremtidens konkurransekraft må vi i fremtiden derfor investere mer i norske sjøfolk som opparbeider seg nødvendig erfaringsbasert kompetanse. Det er ikke bare en lønnsom investering, det er en nødvendig investering! Norske sjøfolk ønsker og i fremtiden å være med å bidra til vår verdiskaping og felles velferd.
 
 
SJØMANNSORGANISASJONENE I NORGE
Johnny Hansen (leder Norsk Sjømannsforbund)
Hans Sande (adm.dir. Norsk Sjøoffisersforbund)
Hege-Merethe Bengtsson (generalsekretær Det norske maskinistforbund)