Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Sjøfolk til fergepassasjerer: Redd deg selv

25.02.2019
Sjøfolk på norske ferger roper varsko om at de ikke kan hjelpe passasjerer ved brann eller andre ulykker. I en ny rapport svarer bare 3 av 10 fergeansatte at funksjonshemmede kan regne med å få hjelp i en krisesituasjon på sjø. 
Rapporten om sikkerhet i ferge- og lokalfarten er utarbeidet av Safetec på oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømannsforbundet og LO. Rapporten viser at mange sjøansatte mener det er for dårlige krav til bemanning og sikkerhet på norske ferger.
Særlig viser den at om du har behov for assistanse, det vil si om du er barn, eldre eller funksjonshemmet så har de fergeansatte få muligheter til å utøve nødvendig hjelp.
«Det er ikke slik at det er utrygt å ta ferge, men det er ikke nødvendigvis trygt for alle» uttaler avdelingsleder for sikkerhet i Norsk Sjøoffisersforbund, Morten Kveim.
Saken fortsetter under bildet
ferge1.jpg
Rågdiver Trond Dyb er på besøkstur langs kysten denne uka. Tusen sjøfolk har deltatt anonymt i kartelggingen av sikkerheten i ferge- og lokalfarten.
Andre funn i rapporten tyder på at det er særlig ferger med lav bemanning som ikke har mulighet til å ivareta sine sikkerhetsoppgaver.
En av de sjøansatte som har blitt intervjuet i forbindelse med rapporten uttaler følgende
«Det ligger en del forutsetninger der som jeg synes er ganske hinsides, at alle - pensjonister og barn - skal komme seg igjennom en sånn sikksakk redningsstrømpe, uten problemer på den tida som er satt. Det klarer man med et idrettslag»
Rapporten viser at mange sjøansatte mener det er for dårlige krav til bemanning og sikkerhet på norske ferger. Sjøoffisersforbundets Jens Folland mener at dette lett kan løses.
«Hadde man satt krav til sikkerhet i anbudsrundene, eller i det minste lagt større vekt på de ansattes egne betraktninger hadde ikke situasjonen vært slik» uttaler han.
Last ned: