Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​Spesialkompetanse for navigatører i polare farvann

28.06.2018
Fra og med 1. juli 2018 blir det innført krav om opplæring for ansvarshavende vaktoffiserer på bro med skip med polarskipssertifikat. Endringene vil føre til at vaktoffiserer må kunne dokumentere fullført opplæring med tilhørende ferdighetssertifikat.

Saken fortsetter under bildet

polare640.jpg
 
​Kravet kommer som etter at Sjøfartsdirektoratet har fastsatt forskrift om endring av sertifikatforsikriften (Forskrift 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk). Endringene trer i kraft 1. juli 2018.


Endringene er nødvendige for å gjennomføre forpliktelser Norge har som part i STCW-konvensjonen, opplyser Sjøfartsdirektoratet. Endringene innebærer først og fremst krav om opplæring for skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på skip med polarskipsertifikat som opererer i åpne 1 og andre 2 polare farvann. Kravene gjelder fra og med 1. juli 2018, og opplæringen skal dokumenteres med tilhørende ferdighetssertifikat.

For skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på skip med polarskipsertifikat som opererer i isfrie polare farvann, er det ikke krav om ferdighetssertifikat. Endringene omfatter dessuten en presisering av krav om sikkerhetsopplæring av sjøfolk på passasjerskip.

Norsk Sjøoffisersforbund er positive til endringen og anser at det er en nødvendighet at forskrifter om sertifikatkrav brukes som et virkemiddel for å regulere at alle navigatører til en hver tid er skikket til å møte nye utfordringer og kompetansekrav knyttet til utøvelsen av yrket.


Alt du trenger vite om forsikriften og de nye kravene, finner du hos Sjøfartsdirektoratet:  sider:

// Endring av forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (www.sjofartsdir.no)