Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​​– Har fått større gjennomslagskraft

22.09.2018
Styreleder Øystein Torp åpnet Norsk Sjøoffisersforbunds 15. landsmøte lørdag ettermiddag. Torp orienterte om den generelle situasjonen i næringen. Han viet LO-medlemskapet bred plass og snakket om samarbeid med Maskinistforbundet og Sjømannsforbundet.
 
 
 
web sal 18 - l.jpg
LANDSMØTETALE: Styreleder Øystein Torp holder sin tale ved åpningen av selve landsmøtet.
– Denne landsmøteperioden startet i en dyp bølgedal. Det var tungt å ta over som styreformann i forbundet mens hundrevis av medlemmer i offshore service ble sagt opp og permittert.
 
Flinke til omstilling
 To år har gått og vi har fortsatt skip i opplag. Tariffmessig har vi trangere kår enn vi var vant til fra gullalderen i Nordsjøen. Men de fleste er tilbake i jobb, sa Torp, før han fortsatte: 
 
– Det vi har sett disse åra, er at vi sjøfolk er gode til å omstille oss.  Mange flinke folk har gått fra offshore service til fergefart, fraktefart, og utenriks. Og stadig flere sjøfolk blir tilknyttet havbruksnæringen. Eller akvakultur.
 
I tillegg til avtalen vi lenge har hatt med Kystrederiene har vi nå fått på plass en tariffavtale med oppdrettsnæringa gjennom Sjømat Norge for de som jobber tettere på anleggene, sa styreformannen.
 
Han mente krisen i offshore også gjorde det lettere for sjøfolk å vise politikerne hvor viktig der er at norsk skipsfart har flere bein å stå på.
 
Fra resolusjon til handling
– På forrige landsmøte vedtok vi en resolusjon. Der ba vi regjeringen styrke tilskuddsordningen for sjøfolk i utenriksfart – som forbundet har kjempet for i årevis. Og i fjor gjorde de det! Vi har nå fått full nettolønn uten tak for norske sjøfolk som seiler «deep sea».
 
Jeg har seilt mange år i Knutsen på Brasil, og mange av oss på NIS og i fjerne farvann har følt oss som en «utdøende rase» og nærmest oversett av norske politikere. Men nå kan vi som er igjen ute får sjansen til å lære opp nye generasjoner norske sjøfolk.  Nå har ikke rederiene lenger noen god unnskyldning for ikke å flagge til NIS og ta inn flinke, norske folk.
 
Norske lønns- og arbeidsvilkår
Det går tregere med politikerne når de skal mene noe om norske farvann. Men det går fremover, sa Torp.
 
– Endelig, med god hjelp av LO, har vi til slutt fått nok politikere til å bestemme seg for å utrede hvordan vi kan sikre norske arbeidsplasser og interesser langs kysten og rundt plattformene i Nordsjøen.
 
Norge er nesten det eneste landet det er fritt frem for hvem som helst å komme med skip og sjøfolk og konkurrere om oppdragene. I Brasil, hvor jeg har jobbet de siste åra, må man ta om 30 prosent brasilianere og kravet øker etter hvert.
(Vi slipper dette siden vi eksporterer fra Brasi).
 
LO-medlemskap nødvendig
Jeg nevnte LO. Dere vil sikkert høre mer om det.
 
Det forrige landsmøtet, for akkurat to år siden –påla det nye styret å "treffe de nødvendige beslutninger" om sammenslåing med andre forbund og hovedorganisasjonstilslutning.
 
Og vi tok raskt beslutningen om å søke opptak i LO. Noen mente vi burde brukt mer tid før vi tok den beslutningen. Spurt medlemmene en gang til.
 
Men vi som tok beslutningen mente at vi ikke kunne vente. Dette var en mulighet vi måtte og ville ta. Og det hastet.
 
Så langt er erfaringen at det var en riktig beslutning. Vi har bare gode erfaringer. Vi står sterkere enn før. Og medlemmene er stort sett godt fornøyd.
 
Samtidig som vi gikk til LO, inviterte vi Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund til å samles i ett felles forbund for sjøfolk under LO.  Vi mener det er viktig at sjømannsorganisasjonene nå står samlet og sterke. Skal et felles forbund blir noe av, må alle ville det og velge det.
 
Vi har ingen ferdig bearbeidet ide om hvordan et felles forbund for kan se ut. Men jeg kan røpe at vi har hatt gode samtaler med maskinistforbundet den siste tiden, sa Øystein Torp.
 
Hjelper medlemmer
Han pekte videre på at i tillegg til felles politiske utfordringer, har forbundene mange viktige hverdagsoppgaver.
 
– Hvert år løses hundrevis av små og store saker. Saker knyttet til lønn, ansettelse, sykdom, sikkerhet og bemanning. For å nevne noe.
 
Et medlem fikk trekvart million i loss og license etter at forbundet kom inn i saken. Et annet fikk to hundre og femti tusen i sykepenger som NAV først mente han ikke hadde krav på fordi han ikke var fast ansatt.
 
Senere i dag skal vi se mer på alle forbundets oppgaver og aktiviteter. Styrets helt ferske programerklæring er lagt ut i mappene. Vi har mange spennende prosjekter på gang for å nå alle målene vi har beskrevet der. 
 
Takker tillitsvalgte
Å styrke tillitsvalgtapparatet er et av de viktigste prosjektene fremover. De tillitsvalgte i rederiene må være godt skolerte og trygge på oppgavene og rollen sin. Å være tillitsvalgt er ofte en ekstremt tøff og krevende jobb, særlig i dårlige tider.
 
Tusen takk til alle som stiller seg til disposisjon for sine kollegaer – det er mange tillitsvalgte i salen i dag. Og tusen takk til alle dere andre som engasjerer dere i forbundet ved å komme på landsmøtet.
 
(Artikkelen fortsetter under bildet).
web hans 18 - l.jpg
Alle har plass hos NSOF
- Vi organiser bredt. Vi er på alle typer skip – fra de største supertankere til de minste servicefartøy. Alle har plass hos oss og vi skal være der for medlemmene, sa adm. dir., sjøkaptein Hans Sande i sin tale til landsmøtet.
- Han tok for seg utviklingen i skipsfarten de siste årene – både bølgetopper og nedturer.
- Mulighetene i havrommet er nærmest uendelige. Mye vil avgjøres av politiske beslutninger og handlingsvilje. Norsk Sjøoffisersforbund skal være i førersete i den maritime debatten og dermed påvirke politikerne, sa Sande.
Han understreket nok en gang at refusjonsordningen er en meget god investering for staten med tanke for hva de får igjen.
- Det er spennende tider, mye skjer og nye segmenter blomstrer. Dere stiller krav til hva forbundet skal jobb med, og for at vi skal tilfredsstille de kravene må vi:
·        Finne ut hvordan vi skal utvikle oss
·        Hvordan vi skal bygge kompetanse og kapasitet.
- Vi skal være der DU er. Vi skal være garantist for trygghet, både på jobb og privat, avsluttet Sande.
 
 (Artikkelen fortsetter under bildet)
web dirigent 18 - l.jpg
Dirigentbordet
 
Nytt styre valgt
Rundt 1200 medlemmer hadde deltatt i styrevalget over uravstemmingen. Resultatet av avstemmingen ble lest opp og følgende personer vil utgjøre forbundets nye styre:
 
Nyvalgte styremedlemmer 2018-2022
Distrikt 1              Kjetil Enoksen   UR
Distrikt 1              Terje Bergesen                IR
Distrikt 2              Tommy Endré Øvstegård            UR
Distrikt 2              Jarle Kirkeslett  IR
Distrikt 3              Tore Årland        IR
Distrikt 4              Børre Lindanger               UR
Distrikt 5              Ingelin Grimsæth            UR
 
Styremedlemmer valgt 2016-2020                        
Distrikt 1              Martin W. Iversen          IR
Distrikt 2              Marius Mandal Bårdsgjerde       UR
Distrikt 2              Reidar Tangen  IR
Distrikt 3              Gunnar Paulsen               UR
Distrikt 3              Atle Trollebø     IR
Distrikt 4              Peder Andre Søvdsnes UR
Distrikt 5              Øystein Torp     UR
Varamedlemmer til styret 2018-2020 blir Eirik Angell, Brit Hundal, Marius Strømmen, Yngve Grønaas og Jan Fjeldstad.
 
Endring av vedtektene
Resultatet av uravstemmingen om vedtektsendring ble også kunngjort. Et overvendende flertall hadde valgt å stemme ja til vedtektsendringen i sin helhet. Ingen forslag fikk mindre enn nitti prosent ja-stemmer. Dermed er vedtektssettet endret i sin helhet slik det var foreslått. 
 
Resolusjoner:
I tilknytning til landsmøtets gjennomgang av forbundets program, ble det vedtatt fem resolusjoner: 
 
 
Neste landsmøte går av stabelen i Ålesund i september 2020.