Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Viktig forum for maritime studenter

Studentkontaktutvalget (SKU) avholdt sin konferanse på Kielferga 21-23. november. Her diskuterte kommende sjøoffiserer sin egen framtid.
 
(Artikkelen fortsetter under bildet)
SKU vekst.jpg

VOLDSOM VEKST: Norsk Sjøoffisersforbunds ungdomssatsning bærer frukter og antall juniormedlemmer nærmer seg nå 800! Her er studentkontaktene på de maritime skolene samlet til konferanse på Kielferga. Alle foto: Omar Jørgensen
 
Etter at skole- og ungdomskontakt Marius Strømmen hadde ønsket velkommen ga Per Christian Stubban fra NHO Sjøfart uttrykk for sitt syn på hva næringa forventer av framtidens sjøoffiserer. Senere under konferansen ble det både politiske diskusjoner og status for kadettdatabasen.
 
Jakter kloke hoder
- Når det gjelder rekruttering ønsker vi å markedsføre næringen allerede overfor 10. klassinger. En viktig oppgave er derfor å sørge for at skolens rådgivere har kunnskap om sjømannsyrket, sa Per Christian Stubban. Før han listet opp en rekke egenskaper han mente framtidens sjøoffiserer måtte ha:
- Offiserene må være faglig dyktige og ha kompetanse innenfor flere områder. De må være lojale, ansvarsbevisste og vise samarbeidsevne. Jo nærmere man kommer toppen dess viktigere blir det med ledelseskunnskap, understreket Stubban.
Han la ikke skjul på at konkurransen om sjøfolk med spisskompetanse er knallhard.
 
Kadettplass flaskehalsen
Inge Jarl Auestad, Opplæringskontoret Sør/Vest, orienterte om kadettdatabasen.
- Det er en voldsom etterspørsel etter toppoffiserer. Utfordringen er å sørge for rekruttering nedenfra. Det så lenge ganske mørkt ut når det gjelder kadettplasser dette året, men det har heldigvis bedret seg. Likevel står fortsatt en god del uten plass. I slike situasjoner gjelder det for all del at dere ikke er kresne med hensyn til skip og fartsområde. Er det en ledig kadettplass så grip den umiddelbart, oppfordret Auestad.
Han understreket at næringen bruker enormt med ressurser på opplæring og at kadettplasser ofte er flaksehalsen.
- Gledelig nok velger et økende antall ungdom maritim utdanning. Antall kadettplasser følger dessverre ikke samme utvikling, utdypet Auestad.
Han understreket nok en gang at samtlige maritime studenter må registrere seg i kadettdatabasen innen 1. april 2013.
Digital kadettbok
Bjørn-Erik Johnsen fra Opplæringskontoret Nord orienterte om den nye digitale kadettboka.  Han etterlyste konkrete synspunkter fra studentene selv om utforming av e-boka som skal gjelde fra juli 2013.
- Vi er i innspurten av prosjektet. Så snart kadettboka er ferdig utviklet skal vi reise rundt til de maritime skolene så dere som brukere skal stå godt forberedt innen deadline, sa Johnsen.
 
Nye medlemsgrupper
Et eget punkt på dagsorden var viet ”Norsk Sjøoffisersforbund – fra fagforbund til profesjonsforbund”.
- Som profesjonsorganisasjon er det vår jobb å sørge for at dere som har felles bakgrunn har en felles møteplass”, ble det understreket.
Landsmøtet i Harstad åpnet som kjent for at man kan forbli medlem i Norsk Sjøoffisersforbund gjennom hele karrieren, også om man går over i stillinger på land relatert til maritim næring.
På konferansens andre dag ble det blant annet tid til brobesøk og innlegg om hvordan livet som kadett virkelig er. Dette innlegget ble holdt av Olof Van Spriel, som til daglig er kadett om bord på ”Polarlys”.
- Jeg stortrives om bord, var hans hovedbudskap overfor en meget lydhør og engasjert forsamling. Ved en uhøytidelig gallup svarte for øvrig et overveldende flertall at de så seg selv som aktivt seilende også om for eksempel 15 år!
 
Ny ledelse
Konferansen valgte Even Egeskog (Karmsund fagskole) som ny president og Daniel Midtbø (Ålesund fagskole) som visepresident.
- Forbundet fikk veldig mange gode tilbakemeldinger på konferansen, sier skole- og ungdomskontakt Marius Strømmen til Maritim Logg. Han kaster seg nå over planleggingen av neste ungdomskonferanse som går av stabelen i Haugesund 9.-10. april.
- Ledelse vil helt sikkert stå som et stikkord også for denne konferansen. Jeg har fortsatt ikke møtt studenter som er fornøyd med undervisningen på dette særdeles viktige fagområdet, sier Strømmen.
 
 
DIGITAL KADETTBOK: Bjørn-Erik Johnsen (Opplæringskontoret Nord) og Daniel Skifjell (IT-bedriften Initt) har ansvaret for å få en digital kadettbok på luften innen neste sommer.
 

SKU-LEDERE: Marius Thunæs (til venstre) er valgt til ny SKU-president, mens Martin André Jakobsen er ny visepresident.
 

BROBESØK: Sikkerhetsoffiser Ib Jensen sørget for omvisning på broa på Color Magic.
 
 

 ARTIKLER FRA NSOF