Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Risikotillegg i Adenbukta og utenfor Vest-Afrika

22.08.2014
I august 2014 ble sonene for risiko/tillegg for seilas i piratutsatte farvann endret.

På bakgrunn av de resultater som er oppnådd gjennom internasjonal maritim (også militær) tilstedeværelse i Gulf of Aden og den markerte nedgangen i antall kapringsforsøk i områdene, har Norges Rederiforbund og Sjømannsorganisasjonene revidert protokollene for de områdene som er definert som høyrisikosoner. Med de nye sonene er det nå opprettet en seilingskorridor, som ikke er høyrisikosone, gjennom Adenbukta. Likeså er Høyrisikosonen flyttet fra 58 grader øst til 53 grader øst, og fra 4 grader sør til grensen mellom Somalia og Kenya. 400 NM-grensen utenfor Somalias vestkyst opprettholdes.

 
Det opprettes også en utvidet risikosone for det Arabiske/Indiske hav med særskilte reguleringer. Protokollen for Nigeria Benin er ikke endret. Det er kun i høyrisikosonene at det gis ekstra økonomisk kompensasjon. Se kart og ny protokoll med alle endringene under. 
 aden12014.JPG
 
Nyttig om piracy og risiko: