Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Veileder i bemanningssaker 2015
Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund utga i april 2015 en veiledning om bemanningssaker. Målet er å  bidra til økt forståelse rundt begrepet sikkerhetsbemanning og håper at denne veiledning kan være til hjelp for sjøfolk ved uttalelser i bemanningssaker og bemanningssøknader.
 
Bemanningsveiledningen
// Veiledningens hovedside 
     // Brann
     // Mann over bord 
     // Evakuering
     // Drift
     // Kompetansekrav 
    // Risiko 
 
Risikoanalyse
Man skal etter beste evne unngå risiko ved skipets drift. Noen risikofaktorer vil man aldri klare å unngå, da skal man kartlegge dem og iverksette egnede tiltak for å redusere og kontrollere risikoen. Tiltakene skal være gjenspeilet i sikkerhetsstyringssystemet, og være integrert i skipets drift.
 
Gjennomføringen av risikoanalysen skal skje i tråd med kravene i ISM-koden der man skal kartlegger mulige risikofaktorer som f.eks:
  • Områder som er krevende navigasjonsmessig
  • Manøvreringsutfordringer ved avgang/ankomst
  • Forhold rundt fortøyning
  • Trafikkforhold
  • Områder som er spesielt værutsatte.
  • Osv.
Beskriv så detaljert som mulig de faktorene som har betydning for bemanningsfastsettelsen.
 
Aktuelle lenker
// ISM-forskriften