Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​​Revidert: Historisk satsing på norsk utenriksfart

10.05.2017
Innføringen av en fullverdig nettolønnsordning for alle norske sjøfolk på NIS-skip «deep sea», vil få stor betydning for norsk skipsfarts fremtid.

​(Artikkelen fortsetter under bildet)

Web hans intervju.jpg
INTERVJU I: Direktør, sjøkaptein Hans Sande intervjues av TV2 i forbindelse med regjeringens satsning på tradisjonell utenriksfart.

Direktør, sjøkaptein Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund er svært glad for at Regjeringen i revidert statsbudsjett foreslår å innføre full nettolønnsordning uten tak for norske sjøfolk som seiler i «deep-sea»-segmentet på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).  Revidert statsbudsjett ble lagt fram 11. mai.

 

Nyheten har fått stor mediomtale. Sysla har skrevet om saken HER og HER. Les også artikkel i Haugesunds Avis HER og i Stavanger Aftenblad HER, (krever innlogging). TV2 Nyhetskanalen lagde også reportasje, for å se den i ettertid må man ha bonnement.

 

-  Ikke siden 1993 er det gjort noe av betydning for å styrke vilkårene for norske sjøfolk på NIS-skip «deep sea». Dette var brikken som manglet i det politiske arbeidet for å sikre norske sjøfolks konkurransekraft internasjonalt, samt sikre Norges ledende posisjon i viktige internasjonale skipsfartsmarkeder, sier Sande.
En styrket nettolønnsordning for utenriksfarten har vært en kampsak for sjømannsorganisasjonene i mange år. Norsk Sjøoffisersforbunds landsmøte i september i fjor ba i en resolusjon regjeringen snarest om å styrke tilskuddsordningen for sjøfolk i utenriksfart. Tidligere i vinter tok vi et nytt initiativ for å få etablert en fullverdig nettolønnsordning for NIS-skip i deep sea segmentet, og fikk full støtte fra så vel LO som Norges Rederiforbund, utdyper Sande.
– All honnør til næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen som nå sikrer mulighet for fortsatt sysselsetting for norske sjøfolk i tradisjonell utenriksfart. Innføring av en nettolønnsordning i «deep-sea»-segmentet er ekstra viktig i en tid hvor offshore serviceflåten sliter med dyp konjunkturnedgang som medfører blant annet omstruktureringer, skip i opplag, permitteringer og oppsigelser. Og ikke minst, at ordningen iverksettes allerede fra 1. juli i år!
(Artikkelen fortsetter under bildet)
web siv monica.jpg
INTERVJU II: Finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland slapp nyheten om full nettolønn for nordmenn på NIS-skip to dager før framleggelsen av revidert statsbudsjett.
Styrket NIS
Regjeringen har siden de kom til makten foreslått og vedtatt mange tiltak for å gjøre norsk flagg mer attraktivt og få flere skip inn i NIS.  Norsk Sjøoffisersforbund har vært kritiske til mange av forslagene, fordi tonnasje og rederinteresser ofte har blitt prioritert på bekostning av norsk sysselsetting og maritim kompetansebygging.  Inntil nå.

– Dette tiltaket gir Regjeringens satsing på norsk utenriksfart en helt ny dimensjon, skryter Sande.
Løsningsforslaget forbundet la frem for næringsminister Monica Mæland, finansminister Siv Jensen samt medlemmer av nærings- og finanskomiteen i mars, handlet om de avanserte segmenter hvor norske rederier er verdensledende og har store markedsandeler. Eksempler på dette er olje- og kjemikalietankere, gasstankere og ro-ro skip. I dag utgjør norske sjøfolk mindre enn ti prosent av det totale antallet sjøfolk på NIS-skip og utviklingen de senere år viser en stadig nedgang.  
 
Stor betydning
– For å snu denne utviklingen er det særdeles viktig at det etableres en konkurransedyktig nettolønnsordning for sysselsetting av norske sjøfolk på NIS-skip. Uten dette vil norsk operativ kompetanse og ledelse være helt borte fra disse skipene om få år. Dette tiltaket kommer derfor i grevens tid.  I dag har vi fortsatt en liten, men ekstremt kompetent kjerne av norske sjøfolk i utenriksfart «deep sea», som rederiene nå får mulighet til å utvide og bygge videre på. 
En fullverdig nettolønnsordning gir stort potensiale for innflagging til NIS i utenriksfarten fra utenlandske flagg og vil sikre at man ikke mister tilgang til den norske erfaringsbaserte kompetansen om bord. Denne kompetansen er avgjørende for at den maritime næringen også i fremtiden skal ha gode vekstvilkår i Norge. Dette håper vi alle politiske partier anerkjenner, slik at dette viktige forslaget ikke blir utfordret i Stortingets behandling av revidert budsjett, avslutter Sande.
Stortinget behandler revidert statsbudsjett som siste sak før representantene tar sommerferie.
 
- Endelig et lyspunkt for oss som jobber i tradisjonell utenriksfart, sier kaptein og styreformann Øystein Torp. Han har akkurat mønstret på bøyelasteren Vigdis Knutsen i Brasil og har berettiget håp om å få flere norske kolleger om bord.
– Mange av oss har følt oss som en «utdøende rase» og nærmest oversett av norske politikere. Dette er et tiltak som helt sikkert vil bety mye for rekruttering og håp for framtiden, sier Torp. 
Web hans monica diskusjon.jpg
STORE MULIGHETER: Sande og Mæland er skjønt enige om at det nå igjen åpner seg store muligheter for sjøfolk i tradisjonell utenriksfart.
KONTAKT DIREKTØR, SJØKAPTEIN HANS SANDE FOR MER INFORMASON. Mobil  916 16 994.