Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Regjeringserklæring - Grunn til optimisme

08.10.2013
Påtroppende statsminister Erna Solbergs regjeringsplattform ble lagt fram i går. Norsk Sjøoffisersforbund ser mye positivt i det som skrives om maritim næring.
- Den nye regjeringen mener at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Det er et godt utgangspunkt sier direktør, sjøkaptein Hans Sande.
 
Han synes også det er gledelig at regjeringen vil lovfeste nettolønnsordningen.
- Men det gjenstår å se på hvilket nivå og omfang man legger seg på. Taket må fjernes om ordningen skal være konkurransedyktig, fortsetter Sande.
 
Lik konkurranse
- Regjeringen påpeker at norske sjøfolk utgjør en viktig del av næringsklyngen og at deres praktiske kunnskap er en forutsetning for maritim virksomhet i Norge. I denne sammenheng må norske myndigheter bidra aktivt. Fafo-rapporten «Fra sjø til land» fastslår at politikerne har handlingsrom til å iverksette tiltak som også på lang sikt vil sikre vår maritime kompetanse, understreker Sande.

 

Han har også merket seg spesielt at Regjeringen vil styrke nærskipsfarten.
- Økt konkurransekraft for fraktefarten er avgjørende for å flytte gods fra land til sjø. Økt sjøtransport har ikke minst en stor miljømessig effekt, sier Sande.
Hans Sande sitter som styreleder i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse og er naturlig nok spesielt opptatt av maritim utdanning.
- Jeg ser fram til hvilke konkrete tiltak som kommer for å styrke den maritime utdanningen. Interessen for sjømannsyrket er meget stor blant ungdommen. Det gjelder å smi mens jernet er varmt. Ikke minst når det gjelder kadett- og lærlingeplasser har næringen utfordringer.
 
Med i utvalg
Den blå-blå regjeringen vil også nedsette et utvalg som skal vurdere fartsområdebegrensningene i NIS. Utvalget skal inkludere representanter for ansattes organisasjoner og næringen.
 
- Det er ingen overraskelse at Høyre fastholder ønsket om å nedsette et utvalg som skal vurdere hvor NIS skal få slippe til. Vi er fortsatt skeptiske, men glade for at de nye regjeringspartiene står ved løftet som de ga oss i valgkampen og bekrefter i erklæringen at vi skal være med i utredningsarbeidet, uttaler Sande.
 
Han presiser at Norsk Sjøoffisersforbund også ser positivt på andre saker som omhandler maritim politikk, blant annet at dagens rederiskatteordning beholdes, at Eksportkreditt Norge og GIEK styrkes og NOR og NIS skal sikres som konkurransedyktige skipsregistre.
 
Statsbudsjettet legges fram mandag.
- Regjeringens målsetning må gjenspeiles i det endelige budsjettet til ny regjering. Det hjelper ikke med en lovfesting av nettolønn på dagens nivå, avslutter Hans Sande.