Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Få riktig fradrag på skatten

31.03.2015
Selvangivelsen skal leveres innen 30. april. Sørg for å få riktig "pendlerfradrag".  Skatteetaten har utarbeidet veiledning til sjøfolk om selvangivelsens post 3.2.7 "merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemme".
Skatteetatens tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014:
 
Dersom du på grunn av ditt arbeid må overnatte utenfor hjemmet, kan du ha krav på fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser. Det er en forutsetning at det foreligger en merkostnad, og at denne ikke er dekket av arbeidsgiver eller andre. Dette gjelder i hovedsak merkostnader i forbindelse med:
 • Kost
 • Losji
 • Småutgifter (merkostnader  til telefon og avis)
 • Besøksreiser  til hjemmet
Så mye kan du ha krav på:
Fradrag for merkostnader  til kost gis etter satser fastsatt av Skattedirektoratet. Satsene for kostfradrag er for inntektsåret 2014: 
 • Kr 621 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost er inkludert i romprisen.
 • kr 690 per døgn for kost ved overnatting på hotell og frokost ikke er inkludert i romprisen.
 • Kr 300 per døgn for kost ved overnatting på pensjonat eller hybel/brakke der det ikke kan tilberedes tørrmat.
 • Kr 195 per døgn for kost ved annen overnatting.
 • Kr 100 per døgn for småutgifter (ved bruk av satsene ovenfor er småutgifter inkludert).
 • Kr   82 per døgn for kostbesparelse i hjemmet.
Fradrag for kostnader til losji gis ut fra faktiske kostnader. Dersom beløpet på årsbasis overstiger kr 10 000 gis det kun fradrag dersom betalingen er gjort via bank. Fradrag for kostnader til besøksreiser gis i form av et avstandsfradrag  for korteste strekning mellom pendlerbolig og hjem. Kilometersatsen er kr 1,50 pr. km inntil 50 000 km, og kr 0,70 over 50 000 km. Maksimalt avstandsfradrag for arbeids- og besøksreiser er satt til 75 000 km.
 
I tillegg kan det gis fradrag for faktiske kostnader til bom og ferge. Dersom det er benyttet fly kan det gis fradrag for faktisk kostnad til flybilletter.
 
Spesielt for sjøfolk
 
Kostnad
Fradragsrett
Ikke fradragsrett
Kost
Du har krav på fradrag for kost når du har opphold på arbeidsplassen mer enn 48 timer sammenhengende, på grunn av:
 • skiftordning, og
 • oppholdet inngår som en del av den ordinære arbeidstiden, dvs. at du er forpliktet til å oppholde deg på arbeidsplassen
Hvis du har utbetalt hyretillegg kan det kun  gis fradrag for underskudd dersom du dokumenterer faktiske kostutgifter.
Må du bo utenfor hjemmet mellom vakter om bord, vil du ha krav på fradrag for kost for de døgn arbeidsgiver ikke dekker kosten. Fradrag gis etter de vanlige satser.
 
Når det utbetales hyretillegg, er utbetalingen ment å dekke utgifter til kost om bord,og du vil ikke ha krav på fradrag for kost etter skatteetatens fradragssatser.
Småutgifter
Det kan gis fradrag for småutgifter til telefon og avis ved siden av utbetalt hyretillegg.
Det gis ikke fradrag for småutgifter hvis utgiftene er dekket av arbeidsgiver.
Losji
Det gis fradrag for faktiske utgifter til losji på arbeidsstedet.
Det gis ikke fradrag for losji nå boligen på hjemstedet er utleid
 
Det gis ikke fradrag for losji dersom du er bosatt i foreldrehjemmet.
 
Besøksreiser
Hvis du selv betaler hele kostnaden for transport, gis det fradrag for besøksreiser etter vanlige regler dersom kostnaden overstiger bunnfradraget på kr 15 000.
Hvis du betaler deler av transporten som arbeidsgiver besørger, gis du fradrag for faktisk betaling, begrenset oppad til avstandsfradraget.
Det gis ikke fradrag for kostnader til besøksreiser som er dekket av arbeidsgiver.

Slik fyller du ut selvangivelsen:
 • Du levere selvangivelse (gjerne elektronisk via www.skatteetaten.no) hvis du:
  • krever fradrag for merkostnader i forbindelse med kost, losji, småutgifter og besøksreiser til hjemmet (altså kostnader som ikke er dekket av arbeidsgiver) 
  • har andre endringer i selvangivelsen
 • Du trenger ikke å levere selvangivelsen hvis du:
  • ikke krever fradrag for merkostnader
  • kke har andre endringer i selvangivelsen
 • Hvis du krever fradrag for merkostnader i post 3.2.7 bør du i tillegg opplyse om følgende i merknadsfeltet, post 5.0:
  • Beregning av merkostnader til kost (døgn*sats) og losji.
  • Du trenger ikke sende dokumentasjon på kostnadene, men du må kunne legge fram dokumentasjon
 • Hvis du krever fradrag for besøksreiser i post 3.2.9 må  du fylle ut spesifikasjonsfeltet for avstand og antall turer under post 3.2.9.
Du kan lese mer om reglene ved å gå inn på www.skatteetaten.no/pendler eller søke på ABC. Velg "Lignings-ABC 2014/2015" og klikk på "Lignings-ABC 2014.pdf". Her vil du finne informasjon under "Sjøfolk" og "Merkostnader".
Har du fortsatt spørsmål rundt selvangivelsen?
Ring Skatteopplysningen på telefon 800 80 000 – velg tilbakering dersom det er telefonkø. Fra utlandet kommer du til Skatteopplysningen ved å ringe +47 22 07 70 00