Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Redusert kontingent

Hvis du får betydelig redusert inntekt på grunn av arbeidsledighet, permittering eller langvarig sykdom ut over sykepengeperioden, kan du søke om redusert kontingent i Norsk Sjøoffisersforbund.
Du må søke skriftlig (brev eller e-post) og legge ved dokumentasjon på at du er innvilget eller har mottatt støtte fra NAV. Kopi/bilde av bekreftelse fra NAV på at du har søkt og har blitt innvilget dagpenger/arbeidsavklaringspenger, er som regel tilstrekkelig dokumentasjon. Søker du om redusert kontingent tilbakevirkende, må det fremgå hvilke måneder du har fått stønad.
 
Den reduserte kontingenten er 185,- kroner per måned fom januar 2019. (Dersom du ikke har LOfavør kollektiv hjem innboforsikring som en del av medlemskapet, er den reduserte kontingenten kr 115,- per måned.
 
Redusert kontingent innvilges tilbakevirkende, eller for masimalt tre måneder fremover. Normalt innvilges redusert kontingent med fulle rettigheter for maksimalt 12 måneder. 
 
 
Husk:
Du trenger ikke være i jobb for å være medlem!
I usikre tider; som arbeidssøkende, ved vikariater eller midlertidige ansettelser, er et fagforeningsmedlemskap viktigere enn noen sinne. Da har du du tillitsvalgte, rådgivere, eksperter og jurister i ryggen dersom du skulle ha spørsmål om rettigheter,  lønn og ansettelse.
 
Du trenger ikke SEILE for å være medlem!
Husk at du ikke behøver å være seilende for å stå som yrkesaktivt medlem i Norsk Sjøoffisersforbund. Så lenge du jobber i maritim sektor,  er det store fordeler med å videreføre et fullt medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund! 
 
Når bør jeg melde meg ut?
Vi anbefaler at opprettholder medlemskapet ditt så lenge som mulig, særlig hvis du er arbeidssøkende eller har planer om fortsette å seile.  Ikke meld deg ut av Norsk Sjøoffisersforbund før du eventuelt har fått deg fast stilling i land der det er naturlig å melde seg over i en landbasert fagforening.  
Ikke-yrkesaktivt medlemskap
Bare hvis du går av med pensjon eller blir varig trygdet, kan du søke om «ikke yrkesaktivt medlemskap». Dersom du ønsker å endre ditt medlemskap grunnet andre forhold, som for eksempel ved midlertidig arbeidsledighet e.l.,, må du søke om yrkesaktivt medlemskap med redusert kontingent
 
Be om faktura
Dersom du har blitt trukket kontingent gjennom arbeidsgiver, må du være ekstra påpasselig i forbindelse med jobbytte, arbeidsledighet eller permittering. Ta kontakt med oss for å betale kontingent over bank straks du ikke lenger trekkes kontingent gjennom arbeidsgiver,  så unngår du å få regning senere. 
 
Kontakt oss hvis du har spørsmål: