Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Program til Sjøoffiserskonferansen 2014

08.09.2014
​Program per 09.09 med forbehold om endringer
 
ONSDAG 15. OKTOBER 2014    
 
1100 Registrering
1200 Lunsj

1300 Åpning
Hvorfor Sjøoffiserskonferansen?
Sjøkaptein Hans Sande
Administrerende direktør
Norsk Sjøoffisersforbund
 
Med Sjøoffiserskonferansen ønsker Norsk Sjøoffisersforbund å samle maritime ledere til inspirasjon, faglig påfyll, debatt og sosialt samvær. 

1315  Design og innovasjon
På land utvikler vi bedre flyt på havet

Egil Jullumstrø
Senior Research Engineer
Ship Technology Group
MARINTEK/SINTEK
 
Et lite innblikk i hva som er det siste innen på forsknings- og utviklingsfronten

LNG, El-drift, Brenselsceller
Sigvald Breivik
Teknisk sjef og prosjektleder
NORLED
 
Har LNG-drift og EL-drift kommet for å bli? Og er brenselsceller et alternativt? Hvordan har utviklingen vært og hvilke utfordringer står man ovenfor.
 
Fremtidens navigasjonshjelpemidler
John Erik Hagen
Regiondirektør
Kystverket
 
Kystverket kommer og sier noe om hvordan de ser for seg fremtidens navigasjonshjelpemidler. Hva slags merking vil i fremtiden møte langs kysten?

Alltid på nett!
 
Ånund Haktorsen
Telenor Maritim Radio
 
Hvordan ser fremtidens kommunikasjonsløsninger på sjøen ut? Hvilke muligheter finnes?

MONALISA 2.0
 
Ulf Svedberg
Sjöfartsverket
Sjøkaptein, tidligere los og losstasjonssjef.
 
MONALISA er svensk prosjekt som blant annet ser på samordning av kommunikasjon til sjøs, dynamisk ruteplanlegging (route exchange) mm. Hva har skjedd så langt og hva ligger i fortsettelsen; nemlig MONALISA 2.0?

1500 Kaffepause

1530   Maritim utdanning og rekruttering
 
Fagskolen fram mot 2020
 
Anne de Lange
Rektor,
Bergen Maritime 
 
Er det samsvar mellom antall studenter og næringens behov?

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse
Jørn Sund Henriksen
Daglig leder
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK)

MARKOM 2020
 
Jørn Kragh
Prosjektleder
MARKOM 2020
 
Hva er MARKOM2020 og hvordan ser de på offisersutdanningen frem mot 2020?

1630 Kaffepause
 
1700 Ledelse
 
Kjenner du ditt ansvar som kaptein?
 
Terje Hernes Pettersen
Advokat og leder av
Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat
 
Sjømannsorganisasjonenes egen advokat ønsker å utfordre oss på hvorvidt man er sitt ansvar bevisst som leder om bord.
 
Fremtiden selektering av ledere
 
Anne-Kari Dalstø
HR-manager
Hurtigruten
 
Hva skal til for å rekruttere den beste lederen? Hurtigruten sier noe om sine utfordringer knyttet til dette og hvilke verktøy de bruker. Hvilke tanker gjør de seg rundt fremtidens selektering av ledere?
 

1900 Middag
 
 
TORSDAG 16. OKTOBER 2014
 
0900 Fremtidens muligheter og markeder
 
Maritim Verdiskapningsbok
 
Anne-Kristine Øen
Daglig leder
Maritimt Forum Bergensregionen
 
Hvordan ser fremtiden ut for norsk skipsfart?
 
 
Fra land til sjø
 
Inge Tangerås
Havnedirektør
Bergen og omland havnevesen (BOH)
 
Anne-Kristine Øen
Daglig leder
Maritimt Forum Bergensregionen
 
Vi får høre hvordan status er for 2014. Hvordan det går med målsetningen om å få mer gods fra landeveien over på kjøl. Både representanter fra rederiene og havnemyndighetene vil komme og gi sitt bilde av situasjonen.

1000 Kaffepause
1015  NIS-utvalgets rapport
 
Hans Jacob Bull
Professor Nordisk institutt for sjørett
Leder av utvalget
 
Utvalget for vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen (NIS-utvalget) kommer med sin innstilling 8. september. Bull redegjør for utvalgets innstilling.

Ny STCW-konvensjon; dagens og morgendagens utfordringer
 
Jack-Arild Andersen
Sjefsingeniør
Sjøfartsdirektoratet
 
Den nye og reviderte STCW-konvensjonen (STCW-78 med Manila-tilleggene) har fått flere følger blant annet hva gjelder oppgradering av sertifikat og kadettopplæring. Samtidig har denne nye konvensjonen ført til at svært mange sitter med sertifikater som utløper ved utgangen av 2016 – hva skjer når alle disse skal fornye sitt sertifikat?
Sjøfartsdirektoratet kommer og sier om hva ny konvensjon innebærer for de seilende.

Webcadet
 
Oddmund Nystad
Administrerende direktør
Maritimt kompetansesenter Sørøst Norge
 
Den norske kadettboka i papirversjon er blitt erstattet med et digitalt opplæringsverktøy, nemlig Webcadet

1200 Slutt