Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Høyesterett: Lovgivningen i Antigua Barbuda gjelder

31.05.2016
Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Fredheim saken. Forbundets anke ble forkastet noe NSOF finner sterkt urimelig og uakseptabelt.  
​(Saken fortsetter under bildet)
Web ute.jpg
Direktør, sjøkaptein Hans Sande, overstyrmann Kjell-Atle Fredheim og NSOFs advokatfullmektig Terje Hernes Pettersen.
 
Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Fredheim saken. Forbundets anke ble forkastet og Høyesterett har bestemt at Antigua Barbuda regulerer rettsforholdet mellom de to norske partene, Kjell-Atle Fredheim og Eimskip. Retten la avgjørende vekt på at skipsarbeidsloven gjelder norske skip og kom til at den da ikke kunne gjelde arbeidstakere på skip med et annet flagg. At Fredheim stort sett jobbet i norske farvann og fraktet gods mellom Bergen og Kirkenes, ble ikke tillagt vekt.
 
- Urimelig og uakseptabel dom
- Vi tar til etterretning at norsk lov ikke gjelder for et arbeidsforhold i norske farvann, altså i Norge. Men vi finner resultatet sterkt urimelig og uakseptabelt for alle de ca. 1700 sjøfolkene som nå er henvist til lovgivning i Antigua Barbuda, Liberia, Marshall Island og andre bekvemmelighetsflagg som opererer i norske farvann og norsk sokkel med norske sjøfolk.
Det sier Norsk Sjøoffisersforbunds advokatfullmektig, Terje Hernes Pettersen, som har bistått Fredheim fra første stund.
- Skal virkelig en norsk arbeidsgiver, ved å registrere skipet sitt i en tilfeldig karibisk øystat, plutselig ved et pennestrøk ha satt ut av spill rettigheter vi har opparbeidet gjennom 100 år i Norge?
Når norsk lov ikke gjelder for alle arbeidstakere i Norge må Stortinget snarest tette dette hullet i lovgivningen. Hvorfor skal sjøfolk stille dårligere enn andre arbeidstakere i Norge som har vern mot usaklig oppsigelse?
- Norsk Sjøoffisersforbund kan ikke sitte stille å se på at et stort antall medlemmer blir rettsløse, dette vil vi ta opp politisk, sier Hernes Pettersen.
 
Føler seg rettsløs
- Jeg hadde norsk arbeidsgiver, jobbet i Norge, skattet til Norge og var sikker på at jeg var omfattet av norsk lov. Med denne dommen føler jeg meg fullstendig rettsløs, sier overstyrmann Kjell-Atle Fredheim i sin første kommentar.
 
Dagens Næringsliv har saken som toppoppslag på sin nettside fredag 17. juni. Les saken HER.
 
Høyesterett behandlet saken 31.mai til 2. juni og kom med sin domsavgjørelse i går (16. juni).
Rederiet (Eimskip) har  tidligere fått gjennomslag i lagmannsretten for at det er flaggstatens regler. Norsk Sjøoffisersforbund argumenterte i Høyesterett for at norsk lov må gjelde når arbeidet har vært utført i Norge. Forbundet mener det ikke kan være så enkelt at reder ved et pennestrøk fratar sjøfolk rettigheter vi har opparbeidet gjennom 100 år, f.eks saklighet ved oppsigelse mv. Forbundet håpet at Norges høyeste domstol skulle følge de samme prinsipper som i EU.
 
(Saken fortsetter under bildet)
Web salen.jpg
Saken vekket stor interesse, tilhørerbenken var full da saken startet presis kl. 12.30 tirsdag 31. mai.  
 
(Saken fortsetter under bildene)
Web hilser.jpg
Web kappe.jpg
Partner Gaute Gjelsten i advokatfirmaet Vikborg Rein førte saken for Norsk Sjøoffisersforbund (han er også avbildet på forsiden). Partner Jan Vablum i Simonsen Vogt Wiig var motpartens advokat.
 
(Saken fortsetter under bildet)
Web dommere.jpg
Dette er dommerne som behandlet saken i Høyesterett:

Jens Edvin Skoghøy
Hilde Indreberg
Bergljot Webster
Wenche E. Arntzen
Rune Sæbø (kst)

Jens Edvin Skoghøy var satt opp som førstvoterende.
 
Takket forbundet
- Det har vært interessante, men slitsomme dager i Høyesterett, sa overstyrmann Kjell-Atle Fredheim etter behandlingen i Høyesterett. Han benytter anledningen til å takke forbundet for fantastisk oppbacking og støtte gjennom hele den lange prosessen.
- Uten forbundets støtte hadde jeg ikke hatt mulighet til å gjennomføre en slik maraton, understreker han.
 
TV2-nyhetene har tidligere laget nyhetsinnslag om saken. Du kan se innslaget på www.facebook.com/sjooff.