Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Politisk offensiv

07.03.2014
Fafo-rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø» fastslo allerede for to år siden at Norge kan iverksette en rekke tiltak for å sikre arbeidsplasser til sjøs. Politikerne har ennå ikke tatt ansvar.
Saken fortsetter under bildet
Ny Fafo-rapport alle.jpg

NY FORSKNINGSRAPPORT: Fafo skal oppdatere rapporten "Hvem kan seile sin egen sjø"? på oppdrag fra Samarbeidsutvalget LO/Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Fra venstre forsker Sol Skinnarland, direktør Hans Sande og Forbundsleder Jaqueline Smith.
 
 
Det vil samarbeidsutvalget LO/Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund nå gjøre noe med. De har bedt Fafo om en revisjon av rapporten før en ny offensiv rettes mot Stortinget.
- Vi sier det samme i dag som den gang. Rapporten gir en grundig beskrivelse av de faktiske forhold for norsk skipsfart. Den viser også hvilke tiltak norske myndigheter kan gjennomføre for å sikre like konkurransevilkår for norske sjøfolk på norsk kontinentalsokkel, sier forbundsleder Jacqueline Smith i Norsk Sjømannsforbund og direktør, sjøkaptein Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund.
- Utflaggingsspøkelset har sporadisk dukket opp igjen de siste to årene. Samtidig har konkurranseevnet blitt gradvis svekket, blant annet fordi taket på refusjonsordningen for sjøfolk (nettolønnsordningen) ikke har blitt justert.  Det haster derfor enda mer med tiltak i dag enn det gjorde i 2010, legger de to lederne til.
 
Lik konkurranseevne
Fafo-rapporten beskriver blant annet norske myndigheters handlingsrom når det gjelder å tilrettelegge for like lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart og ved dette sikre lik konkurranseevne for norske sjøfolk. Konklusjonen er at Norge står fritt til å gjennomføre endringer i allmenngjøringsloven.
- Allmenngjøring av tariffavtaler er beste virkemiddel mot sosial dumping og negativ konkurransevridning overfor norske sjøfolk, sier Smith og Sande.
 
Se til utlandet
Rapporten viser til en rekke land som har strenge krav til sin innenriksfart. Blant land med offshorevirksomhet lister Fafo opp Australia, Brasil, Canada, Mexico, USA, Argentina, Argentina og Filippinene.
Videre nevner Fafo-rapporten at en skipsfartsnasjon som EU-landet Hellas har krav om greske minstelønner for fartøyer av alle nasjonaliteter som går innenriks i Hellas. Tilsvarende krav har EU-landene Italia, Frankrike, Spania og Portugal. Noen av disse har også strengere arbeidstidsbestemmelser enn det internasjonale regelverket. Skipsfartnasjonen Japan har krav om at fartøyene skal ha japansk flagg i sin innenriksfart, dersom ikke Japan har bilaterale avtaler med flaggstaten.
Aller strengest beskyttelsesmekanismer har USA
 
Må endre regelverk
– Vi mente det den gang og gjør det definitivt fortsatt: Rapporten viser at bare land som har et offensivt regelverk for å sikre nasjonal kompetanse eller et nasjonalt minstenivå på lønns- og arbeidsforhold om bord, klarer å opprettholde nok arbeidsplasser for egne sjøfolk til å bygge opp og holde ved like egne maritime næringer. Skal vi fortsatt ha norske sjøfolk, og dermed maritime næringer i Norge også i framtida, må vi ha et langt mer robust regelverk, sier Smith og Sande til Maritim Logg.
Rapporten slo forøvrige en gang for alle hull på myten om at Norge risikerer utestengende mottiltak på andre sokler dersom norske myndigheter følger rapportens råd.