Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Politisk offensiv foran valget 2017

23.08.2016
Den lange valgkampen er spraket i gang. Sjømannsorganisasjonene kjemper for å få maritime saker på dagsorden foran stortingvalget neste år og intensiverer de politiske møtene.

​(Saken fortsetter under bildet)

web hovedfoto2.jpg
MARITIM POLITIKK: Sjømannsorganisasjonene kommer med innspill til samtlige stortingspartiers programmer. Her i møte med Frps programkomité.

Forleden var sjømannsorganisasjonene invitert av Fremskrittspartiets programkomité. Der vektla de blant annet kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår. (Se egen sak lenger nede på siden).

Forrige uke gikk så startskuddet for valgkampen gjennom en begivenhetsrik Arendalsuke. Sjømannsorganisasjonene var selvfølgelig på plass. (Saken fortsetter under bildet).

Arnedalsuka 16 web.jpg
HYGGELIG TONE: Stian Grøthe under et møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), Line Henriette Holten Hjemdal (næringspolitisk talsperson i KrF) og Amund Drønen Ringdal (næringspolitisk direktør i Rederiforbundet).

– Arendalsuka har utviklet seg til en viktig møteplass for politikere, organisasjoner og næringsliv.
 
Direktør for politikk og myndighetskontakt, Stian Grøthe, understreker at dette mylderet av mennesker kombinert med bred mediedekning er gull verd for organisasjoner som skal fremme sitt budskap.
 
Valgkampen i gang
– Dette var på mange måter starten på den lange valgkampen. Sjømannsorganisasjonene stiller mannsterke under Arendalsuka 2017 når valgkampen forventes å virkelig ta fyr, lover Grøthe.
Han trekker fram flere høydepunkter under årets Arendalsuke:
– Den direktesendte partilederdebatt fokuserte i sterk grad på arbeid og verdiskapning. Framtidens havrom ble i denne sammenheng et tema. Ellers holdt samtlige partiledere taler med påfølgende utspørring i sentrum, sier Grøthe.
Han mener Arendalsuka er unik fordi den samler så mange beslutningstakere, interesseorganisasjoner og mediefolk over så mange dager på et lite sted. Samtlige arrangementer er åpne for publikum og uka blir dermed det nærmeste man kan kalle demokrati og folkestyre i praksis.
 
Uformell atmosfære
– Toppolitikere og organisasjonsledere kombinerer gjerne Arendalsuka med litt ferie. Det hersker derfor en avslappet stemning i hele byen. En følge av dette er at ellers travle politikere har tid til å slå av en prat med så vel organisasjoner som vanlige forbipasserende.
Vi får dermed muligheten til å drøfte våre hovedsaker med viktige beslutningstakere i en roligere og mer uformell tone enn ved andre anledninger, sier Stian Grøthe.
 
Fakta
Arendalsuka ble i år arrangert for femte gang.
Den har vokst år for år og antall arrangementer oversteg 600 denne gangen.
Deltakere er politikere, organisasjoner og mediefolk fra hele landet.
 
 
Vil sette norske sjøfolk på det politiske kartet
 
Sjømannsorganisasjonene vil i høst jobbe tett opp mot alle stortingspartiene.
 
Arendalsuka (se egen sak høyere opp på siden) var på mange måter startskuddet for neste års valg.  Som ledd i denne jobber sjømannsorganisasjonene aktivt overfor partiene for at maritim næring skal stå mest mulig sentralt i de enkelte partiprogrammer.
 
Invitert til Frp
(Saken fortsetter under bildet).
Ekstra web.jpg
Forleden var sjømannsorganisasjonene invitert av Fremskrittspartiets programkomite for å komme med innspill til partiets arbeid med nytt program foran stortingsvalget 2017. Nestleder og fiskeriminister Per Sandberg leder arbeidet.
 
- Det må sikres norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på norsk kontinentalsokkel og i norske farvann, var hovedbudskapet til direktør, sjøkaptein Hans Sande og direktør for myndighetskontakt, Stian Grøthe, som representerte Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund på møtet.
 
- Kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår er av avgjørende betydning for at vi fortsatt skal ha norske sjøfolk som kan bidra med sin erfaringsbaserte kompetanse inn i maritime næringer på land. Om det ikke stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår blir det helt umulig for sjøfolk å bo i Norge. Da forsvinner både viktige arbeidsplasser og kompetanse i distriktene ut av landet, understreket Sande og Grøthe.
 
Kritisk til Høyesterettsdom
De påpekte videre at dommen fra Høyesterett i juni har identifisert et hull i norsk lovgivning ved at en norsk arbeidstaker, med norsk arbeidsgiver, som fraktet gods mellom Bergen og Kirkenes, ikke var omfattet av norsk arbeidervernlovgivning, men flaggstatens (Antigua). Konsekvensene av dette er at rettigheter vi har etablert i Norge gjennom 100 år, og som gjelder alle andre norske arbeidstakere, med et pennestrøk fjernes ved at fartøy som har sin virksomhet i norske farvann flagges ut.
 
Overflødig nettolønn
Sjømannsorganisasjonene påpeker at dersom det innføres krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, vil tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) kunne bli overflødig for fartøy i norske farvann. Det betyr at staten kan spare opp mot 1,1 milliarder kroner!
 
Organisasjonene trekker også fram andre tiltak som skal bidra til at det legges til rette for norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske arbeidstakere til sjøs:
          videreføre en robust tilskuddsordning for maritim erfaringsbasert kompetanse
          videreføre rederiskattordningen.
 
Massiv støtte fra maritime kommuner
 
Vårens kampanje overfor maritime kommuner var meget vellykket. Nå planlegges oppfølging i Oslo.
 
Sjømannsorganisasjonene innledet 5. april en storstilt ordførerkampanje med et møte med bergensordfører Marte Mjøs Persen. Målet var å få norske kommuner med på kravet om å utrede muligheten for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk kontinentalsokkel og i norske farvann.
 
Distriktsarbeidsplasser
- Vi har besøkt over 50 kommuner. Over alt har vi fått støtte om at norske lønns- og arbeidsvilkår er av avgjørende betydning for å sikre arbeidsplasser for norske sjøfolk og på den måten opprettholde skatteinntekter og videreutvikle vår unike maritime kompetanse, sier Terje Hernes Pettersen til Maritim Logg. Som leder av Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat har han koordinert kampanjen.
 
Kryss av for 17. november
– Kampanjen følges opp med en storstilt markering i Oslo 17. november. Detaljene rundt dette arrangementet kommer om kort tid, smiler Hernes Pettersen lurt.
Under ordførermøtene har sjømannsorganisasjonene påpekt at en av de viktigste grunnene til at norsk maritim næring er verdensledende er at den kontinuerlig blir tilført oppdatert erfaringsbasert kompetanse for norske sjøfolk. Rundt 30.000 norske arbeidsplasser om bord på skip i norske farvann utfordres nå av at rederier flagger ut til skatteparadiser.
 
– Resultatet kan bli brutalt. Uten norske sjøfolk forsvinner kompetansen ut av landet, sier Terje Hernes Pettersen.
 
Temaet ble tidligere i sommer også tatt opp i sin fulle bredde i en kronikk i Aftenposten.