Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Permittering ved streik i annet forbund

06.07.2018
​Safe og Norges Rederiforbund går til mekling i oppgjøret om overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel og meklingsfristen er mandag 9. juli kl. 24.00. Medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund har mottatt permitteringsvarsel som en konsekvens av dette.

Permittering
Bedrifter som må permittere deler av arbeidsstyrken fordi noen streiker, må varsle 14 dager før permittering iverksettes. I tariffavtalen er det imidlertid åpnet for å gi betinget permitteringsvarsel 14 dager i forkant av en eventuell streik. Hvis arbeidsgiver sender ut et betinget permitteringsvarsel, kan du dermed være permitter den dagen streiken trer i kraft.

Dagpenger fra NAV - bidrag fra NSOF
Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift, har rett til dagpenger fra NAV under permitteringen dersom deres lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten.  Dagpenger kan kreves etter 3 ventedager (karensdager) i henhold til de vanlige dagpengereglene fra NAV. 

Medlemmer som blir permittert som følge av konflikt utløst av et annet fagforbund og som ikke gir rett til dagpenger fra NAV, mottar streikebidrag etter samme retningslinjer som ved konflikt utløst av eget forbund.  Satsen for bidraget fastsettes i hht retningslinjene av forbundets styre når konflikten er et faktum.

// Slik forholder du deg ved varsel om streik i eget eller annet forbund 

Kompensasjonen utbetales etter søknad til medlemmer som kan dokumentere trekk i lønn at de ikke får dagpenger fra NAV. Flere detaljer om hvordan man går frem for å søke om kompensasjon sendes direkte til alle berørte ved en ventuell konflikt.

 
Om tariff og forhandlinger:  
 
Nyttige lenker: