Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Nyttig om pensjon - utenriks, NR-området

Vedlagt følger informasjon om Norsk Sjøoffisersforbunds tolkning av pensjonsordningene til en vanlig sjømann som seiler på tariffavtalene vi har med Norges Rederiforbund.
Unntaket er for de som seiler på DSO avtalene på de flyttbare innretningene på norsk sokkel. De kan lese om sin ordning på DSO hjemmesiden ved å klikke på DSO på framsiden av denne hjemmesiden (www.sjooff.no). Tariffpensjonen vi har avtalt med Fraktefartøyenes Arbeidsgiverforening ble innført med opptjening fra 1. januar 2001, og er for øvrig mye etter samme prinsipp som avtalen med Norges Rederiforbund.
Full ordinær sjømannspensjon for overordnede er fra 1/5 2012 på kr. 269035 fra 60 til 67 år. Dersom du skal ta ut sjømannspensjonen mellom 60 og 62 må du erklære at du avslutter aktiv tjeneste til sjøs. Men du kan tjene som f.eks. vikar tre månedslønner per år. Husk å sjekk med Pensjonstrygden for sjømenn om du nærmer deg slike grenser. På land kan du jobbe full jobb og ta ut sjømannspensjon fra du er 60. På sjøen kan du ta ut sjømannspensjon fra du er 62 og jobbe full tid som sjømann.

Dersom du har tatt ut sjømannspensjonen etter at du ble 60 år og har jobbet tre av de siste 5 årene på sjøen så har du rett på det aldersbestemte tillegget til sjømannspensjonen, som for de som er født i årene 1952 til 1954 er på 11%. For deg vil da pensjonen bli, forutsatt full sjømannspensjon og at du fra du er 60 til 67 ikke tjener mer per år på land og sjø enn 2 G  (79216 x 2 = 158432), kr.269035 x 1,11 = kr. 298629. 2G begrensningen gjelder kun det aldersbestemte tillegget.

Du har i tillegg rett til den tariffpensjonen (Norges Rederiforbunds Tjenestepensjonsordning) som du ( en tenkt kaptein i offshore service med individuell lønn ) har vært med i tjenestepensjonsordningen i 18 år (fra 1. januar 1995 = da ble den tariffestede tjenestepensjonsordningen med NR opprettet). Din pensjon fra du går av med pensjon 60 år gammel fra 1. januar 2013 blir: Fast årslønn (pensjonsgrunnlaget) kr. 850.000 x 0,6 = 510.000,- minus ordinær sjømannspensjon 269035 = 240965 ( 30 års opptjening). Men du har bare 18 års opptjening og må dele på 30 og gange med 16 = 144579 per år fra du er 60 til du er 67.

Fortsetter du f.eks. å jobbe til du er 62 vil du få ca 297.190 i utsatt pensjon, som blir fordelt på de gjenværende 5 år og lagt på toppen av den pensjonen du har rett på nå med 20 års opptjening og med lønnsgrunnlag når du nådde pensjonsalderen 60 år.Loven ble her endret med virkning fra 1.1.2011.Jf. LOF § 4.5.  

Konklusjon: pensjon fra du er 60 til du er 67: Se forutsetninger ovenfor:
Sjømannspensjon med 11 % tillegget = 298629
+ NRT Pensjonen 18 år = 144579
Sum pensjon fra du er 60 til 67 = 443.208,-.

Pensjonsgrunnlaget er oppad begrenset til 12 G = 985464 (pr. 1. mai 2012)
Pensjonsgrunnlaget for styrmenn på fastlønn offshore servicefartøy er den linjen de ligger på i basis fastlønnstabellen.

Pensjonsgrunnlaget er den faste lønn. (Inkludert eventuelle faste rederitillegg)
Løpende pensjoner i Sjømannspensjonen blir fra 1. januar 2011 ikke lenger regulert med G, men med ”lønnsvekst” minus 0,75 % per år.

Norsk Sjøoffisersforbund råder dem som har fripoliser fra tariffestede pensjonsordninger fra andre rederi til å kontakte sitt rederi for å få disse fripolisene innarbeidet i NRT ordningen. Dette vil på sikt svare seg for de fleste. Mange har slike pensjonsrettigheter fra tidligere ansettelsesforhold i f.eks. offshore servicerederi eller andre rederi tilknyttet Norges Rederiforbund.
En gang i året skal dere få en oversikt fra forsikringsselskapet på hvor mye dere har tjent opp i tariffestet tjenestepensjon (NRT ordningen).

Ekstrainfo:
NB: Fra 1. januar 2011 er det nå blitt valgfritt fleksibelt uttak av NRT tjenestepensjonen. Det betyr bl.a. at for de som velger å jobbe videre etter at de er blitt 60 (f.eks til de er 65), kan velge å ta ut NRT pensjonen f.eks. fra de er 65 til de er 72. Nordea gir så langt ikke sjømannen anledning til å ta ut all NRT pensjonen fra en er f.eks 64 til en er 67. De krever at det skal være 7 års uttak. DNB aksepterer at den enkelte har valgfrihet. Aløle må huske på at de må gi melding til forsikringsselskapet når de ønsker å begynne å få utbetalinger fra NRT pensjon
Gå inn på www.pts.no for å se mer om Sjømannspensjonen. F.eks. er det aldersbestemte tillegget for dem som er født i 1949 til 51 på 14 %. 8% for dem som er født i 1955 til 59. Gå inn på nav.no for å se mer om Ny og Gammel Folketrygdpensjon. Les i overenskomsten om pensjon. Den finner dere ved å gå inn på min side på www.sjooff.no.

NY Folketrygd. "Alle" som har fylt 62 år kan fra 1. januar 2011 ta ut NY Folketrygd. Men husk på at pensjonen da blir vesentlig lavere enn om du venter med å ta den ut. Norsk Sjøoffisersforbund mener det er viktig at den enkelte også ser på hva han totalt har i pensjon fra en er 67 og på livstid før en ber om å få ut Ny Folketrygd før en er 67 år. Les mer på din side på NAV.NO

Sjømannspensjonen vil ikke bli vesentlig påvirket som følge av at en også kan ta ut Ny Folketrygd mellom 62 til 67. Hva som skjer på sikt kan ingen i dag vite.  Arbeidsdepartementet har nå sendt ut til høring et forslag til mandat som skal brukes av de som skal jobbe videre med sjøfolks pensjon på lang sikt. Norsk Sjøoffisersforbund regner med å være deltager i denne gruppen.  

Pensjon ved siden av folketrygd etter 67 år: Mange av medlemsrederiene (de fleste) i Norges Rederiforbund har ikke opprettet noen pensjonsordning for sjøfolk til utbetaling ved siden av Folketrygdpensjonen etter fylte 67 år. Myndighetene har så langt akseptert at en forbedret utgave av tariffpensjonen mellom 60 til 67 kan benyttes. Etter hva vi kjenner til har både ”fraktefartøyrederiene” og ”RLF rederiene” innført OTP (lovbestemt pensjonsordning med minimum innbetaling 2 % over 1G til utbetaling ved siden av Folketrygden, minimum 10 år fra fylte 67 år.)
 
Av Rune Larsen Røine
 
NB! Husk å melde fra til forbundet når du slutter å seile.
 

 ARTIKLER FRA NSOF