Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Opptatt som medlem av LO

18.04.2017
– For oss handler LO-medlemskap om å bidra til å gi Norge en best mulig maritim politikk.
 
Det fastslo Norsk Sjøoffisersforbunds styreformann, Øystein Torp, i sin tale etter at LOs representantskap 18. april opptok NSOF som medlem.

​(Artikkelen fortsetter under bildet)

Med Gabrielsen web.jpg
HISTORISK DAG: Norsk Sjøoffisersforbund ble 18. april opptatt som LO-medlem. Nåværende nestleder, og sannsynligvis påtroppende LO-leder, Hans-Christian Gabrielsen, var blant gratulantene. Fra venstre viseformann, Alf Zachariassen, styreformann Øystein Torp, Gabrielsen, viseadministrerende direktør Anders Hansson og assisterende direktør Ove R. Nielsen.

Du finner flere foto fra den historiske dagen nederst på siden!

– Ved forrige landsmøte i Sandefjord 2016 fikk styret klarsignal om å ta opp LO-medlemskap på nytt. Vi fikk den støtten vi trengte for å kunne ta en rask og riktig avgjørelse om LO-tilslutning, fortsatte Torp.
 
Sammen med LO vil NSOF jobbe for en politikk til beste for landet, til beste for norske sjøfolk og til beste for alle som jobber i maritim næring.
 
– Vi norske sjøfolk har alltid levd med global konkurranse – på både godt og vondt. Vi er inne i en krevende tid og våre utfordringer har heller ikke blitt mindre krevende etter siste regjeringsskifte og med nedgangsturen petroleumsnæringen nå er inne i.
 
Mer enn noen gang er vi avhengig av politiske valg og prioriteringer!
 
Torp viste videre til at norsk maritim næring har en enorm omstillings- og innovasjonsevne.
 
– Det er en selvfølge at vi – Norge – med en av verdens lengste kystlinjer finner havet som en av våre viktigste arbeidsplasser. Det er til havs og langs kysten vi kan skape nye markeder og verdier.
 
Vi som jobber på havet vil være med videre. Tilgang på norske sjøfolk med praktisk og erfaringsbasert kompetanse er en forutsetning for videreutvikling av den maritime klyngen. Mye av denne kompetansen får man om bord, som offiser. Men da må det også legges til rette for å opprettholde kompetansen. Samtidig må rekrutteringen til yrket sikres. Det må være attraktivt og sikkert å velge maritim utdannelse. Utviklingen den siste tiden har dessverre vært motsatt. Er det slik vi vil ha det?
 
Styreformannen viste i denne sammenheng til at stadig flere norske sjøfolk blir erstattet med billigere arbeidskraft fra andre land.
 
– Utenfor vår kyst fant vi for mange år siden gull – svart gull. Den maritime næringen blomstret opp. Det ble behov for et stort antall skip og norsk arbeidskraft. I dag ser vi dessverre ofte at disse skipene bemannes med utenlandsk ledelse og mannskap. Vi er inne i en periode der strakstiltak må til dersom vi skal overleve som en stolt nasjon med stor maritim kompetanse. Og det haster!
 
Skal vi få til en endring må vi ha politikere som er villige til å gjøre det som kreves for at norske maritime interesser beholdes på norske hender. Norsk sjøfolk skal fortsatt kunne bo og skatte til beste for lokalsamfunn langs vår langstrakte kyst.
 
Torp mener at bare under LO kan de maritime interessene og forbundene tilstrekkelig raskt samles til å bli større maktfaktor i næringen og politiske miljøer.
 
– Vi vet at LO ser alvoret i vår sak. Ved at vi nå går inn som medlem av organisasjonen vil vi sammen yte et større press politisk til å nå våre mål.
 
Og så vil jeg takke dere – representantskapet – til å ta imot oss. Vi ser frem til et godt og spennende samarbeid.
 
Gledens dag for LO
 
Det var LOs nestleder Tor-Arne Solbakken som ledet representantskapsmøtet som opptok NSOF som medlem.
 
– Dette er en gledens dag for LO, fastslo Sagbakken. Han viste videre til at LO-kongressen i mai vil fokusere på norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel og for en konkurransedyktig refusjonsordning for øvrige fartsområder, som «deep sea»-segmentet.
 
Les mer om bakgrunnen for styrets vedtak om LO-medlemskap HER.
 
 
Mange nye medlemsfordeler
 
Vi begynner nå det praktiske arbeidet med å gjøre det meget attraktive medlemstilbudet LO Favør tilgjengelig for NSOFs medlemmer.
 
I løpet av noen uker vil du kunne benytte de fleste LO Favør-tilbudene som legges inn i NSOFs fordelspakke.
 
Kollektiv hjem (innboforsikring) vil bli en del av medlemskapet etter hvert, men det er ikke avklart fra hvilken dato denne vil gjelde.
 
At NSOF formelt er tatt opp som LO-forbund, får ingen umiddelbare konsekvenser for ditt medlemskap eller din kontingent. Du er fortsatt medlem av NSOF, og betaler din kontingent til oss som før.  Alle betaler en fast kronesats, ingen betaler prosent av lønn.
 
Alle medlemmer vil etter hvert bli kontaktet personlig per e-post eller brev med utdypende informasjon om LO Favør.
Applaus web.jpg
STÅENDE APPLAUS: Salen ga stående applaus da NSOF ble opptatt som LO-medlem.

 

Øystein tasler web.jpg

ENGASJERT: - Mer enn noen gang er vi avhengig av politiske valg og prioriteringer, understreket styreleder Øystein torp i sin tale.

Ute web.jpg
KJERNESAKER: LO har forpliktet seg til å kjempe for Norsk Sjøoffisersforbunds hovedsaker: Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel og for en konkurransedyktig refusjonsordning for øvrige fartsområder, som «deep sea»-segmentet.