Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Nye og utvidede kurs

29.08.2016

​Forbundet videreutvikler tillitsvalgtsopplæringen og utvider det populære regleverkkurset. Meld deg på nå!

Ny og forbedret tillitsvalgtsopplæring
(Artikkelen fortsetter under bildet)
 
Nye kurs 2016.jpg
VIKTIG FUNKSJON: De tillitsvalgtes engasjement og kompetanse har stor betydning for Norsk Sjøoffisersforbund og opplæring av tillitsvalgtskorpset vektlegges derfor sterkt. Her fra et tidligere kurs i Maritimt Hus.
 
Norsk Sjøoffisersforbund lanserer i høst et nytt kursopplegg for tillitsvalgte.
 
 Kurset går av stabelen i Maritimt Hus og på Kielferga fra 8. til 11. november.
 
Kursansvarlig Trond Løfgren (som er avbildfet på forsiden) forklarer:
 
– Nytt av året er at vi ikke skiller mellom grunnleggende og videregående kurs, samt at Skolekontaktutvalget (SKU) inviteres med fra lunsj på dag to.
 
Forhandlingsteknikk og regnskap
 
Kurset starter tirsdag 8. november kl 1200 på Maritimt Hus med et halvdagsseminar i forhandlingsteknikk i regi av studieforbundet AOF.
 
På dag to vil deltakerne få en innføring i tolkning av regnskap i forbindelse med lokale forhandlinger. Etter flere gode tilbakemeldinger fra tilsvarende kurs i våres, har forbundet bedt revisjons- og rådgivningsfirmaet BDO arrangere et tilsvarende seminar hvor man går litt mer i dybden.
 
– Kurset fortsetter deretter om bord på Color Fantasy sammen med SKU hvor blant annet forbundets hovedavtaler og overenskomster gjennomgås, sier Løfgren.
Skipsarbeidsloven, skipssikkerhetsloven og gjennomgang av forbundets tillitsvalgtmappp blir også et tema på kurset.
 
– Vi både håper og tror at kurset vil være en god arena for læring, erfaringsutveksling og nettverksbygging, sier Trond Løfgren.
 
Meld deg på HER.
 
Utvider populært kurs
Forbundets regelverkskurs har utviklet seg til å bli blant forbundets mest etterspurte.
Deltakerne samles for to dager med intensiv gjennomgang om utvikling av nasjonalt og internasjonalt lov- og regelverk.
– Det meste av norsk maritimt regelverk baserer seg på internasjonalt regelverk utviklet av den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO). Det som besluttes av IMO gjøres så til norske lover og forskrifter, sier avdelingsleder Morten Kveim.
På kurset vil man lære om hvordan IMO er organisert, hvordan regelverk utvikles i IMO, og om hvordan norsk lov- og regelverk etableres. Det vil også fokuseres på hvordan man kan påvirke utarbeidelsen av regelverket.
Kapteinenes ansvar
I høst utvides kurset med en sekvens om kapteinenes ansvar.
Spørsmålet foredragsholder Terje Hernes Pettersen (leder av Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat) stiller er:
Kjenner du godt nok til hvilken myndighet du har som kaptein, hvilke plikter som følger av lovgivningen og hvilket ansvar som du kan få ved brudd på plikter?
– I løpet av kurset vil det bli foretatt en bred gjennomgang av relevant lovgivning med konkrete eksempler, lover Morten Kveim.
Årets kurs finner sted i Maritimt Hus 2.-3. november.
Meld deg på HER.