Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Skal sikre arbeidsplasser

03.03.2016
Nye tilskuddsordninger kan gi flere norske arbeidsplasser.

​(Artikkelen fortsetter under bildet)

Pressemelding 0316 web.jpg
 SKAL SIKRE ARBEIDSPLASSER: Fra venstre finansminister Siv Jensen, direktør for politikk og myndighetskontakt i Sjømansorganisasjonenes Fellessekretariat, Stian Grøthe, næringsminister Monica Mæland og president i Norges Rederiforbund, Lars Peder Solstad.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å iverksette endringer i tilskuddsordningene for sjøfolk og delvis oppmyking av fartsområdebegrensningene for NIS-skip. En av målsettingene med endringene er å sikre norske arbeidsplasser til sjøs.

På bakgrunn av Fartsområdeutvalgets innstilling gjennomførte departementet høsten 2015 en høring om forbedrede tilskuddsordninger for sjøfolk og delvis oppmyking av fartsområder for NIS-skip. Departementet har nå besluttet at endringene trer i kraft med virkning fra 1. mars.

Fra FOC til NIS?

Dette innebærer bl.a. at konstruksjonsfartøy kan registreres i NIS, med en tilskuddsordning som forutsetter 12 norske arbeidstakere per skift. Dette skal være kaptein, to dekksoffiserer, to maskinoffiserer, arbeidsleder/kranfører, matros/motormann og elektriker, samt fire opplæringsstillinger. I dag er de fleste norskkontrollerte konstruksjonsfartøy under fremmed flagg. Flere rederier har signalisert hjemflagging av fartøyene, noe som altså vil bidra til å sikre norsk sysselsetting på disse skipene.
For NIS-skip i «deep sea»-segmentet trer en ny tilskuddsordning i kraft som gir større fleksibilitet mht. norsk bemanning, herunder at tilskudd gis fra første sjømann.
Taket i tilskuddsordningen for NOR-skip i fraktefart fjernes fra 1. mars. Også dette vil være positivt for norsk sysselsetting i fraktefarten.
I tillegg fjernes taket både for Hurtigruta og for passasjerferger i utenriksfart.  Alt dette var tiltak sjømannsorganisasjonene kjempet for i utvalget og fikk tilslutning til.

Iverksettelsen av endringene innebærer at rederier kan opptjene rettigheter fra og med andre termin 2016. Utbetalinger vil imidlertid ikke kunne gjennomføres før endelig godkjenning fra ESA er på plass, tentativt i løpet av våren, i god tid før utbetalinger for 2. termin.

Tvist med ESA

Nylig ble det kjent at ESA har reist spørsmål av gyldigheten av fartsområdebegrensningen for passasjerferger i utenriksfart. På denne bakgrunn har departementet meddelt i dag at de planlagte endringene som åpner for å registrere passasjerferger i trafikk mellom norsk havn og havn utenfor Norden i NIS, utsettes på ubestemt tid inntil tvisten med ESA er løst.

Sjømannsorganisasjonene er tilfreds med at Næringsdepartementet ikke er enig i ESAs forståelse av at fartsområdebegrensingen knyttet til NIS-passasjerskip i utenriksfart strider mot de fire friheter og legger til grunn at norske myndigheter ikke gir etter for ESAs syn.