Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Vanskelig forhandlinger i krevende tid

21.10.2016
​​I NOR-forhandlingene mellom NSOF og Norges Rederiforbund (NR) kom partene frem til enighet 20. oktober kl. 20.00. Også Maskinistforbundet og Sjømannsforbundet ble enige med NR.
(Artikkelen fortsetter under bildet)
Weben.jpg
I HAVN: Etter to dagers intense forhandlinger ble Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund enige i hovedoppgjøret NOR.
 
Forhandlingene omfattet tariffavtalene for NOR-registrerte ferger i Nord- og Østersjøfart, NOR Offshoreserviceavtalen, NOR Kabelskipavtalen, NOR-registrerte bøyelastskip og NOR Tariff 4.
 
Forhandlingene ble gjennomført med et svært krevende bakteppe, og med en offshorenæring med store utfordringer.
 
NOR Offshore
NOR Offshore avtalen prolongeres og det er kommet en viktig protokolltilførsel som sikrer ansatte permitteringsrettigheter uavhengig av register.
Det har vært gjennomført og fremforhandlet lokale avtaler det siste året. Tilbakemeldingene fra våre medlemmer innebar et behov for å avklare rutiner og prosessuelle spørsmål i forbindelse med dette. Det er derfor skrevet en sentral protokoll som stiller krav til eventuelle fremtidige prosesser og forhandlinger mellom partene lokalt som sikrer gode prosesser, medbestemmelse, frihet og forankring.
 
NOR Ferge (Color Line)
Det er fremforhandlet et generelt tillegg på 1.9 %, samt avklaring i spørsmål vedrørende fødselspermisjon og ekstratjeneste.
 
NOR Kabelavtalen
 Det ble gitt et generelt tillegg på 1,9 % samt at det ble inntatt en hviletidsbestemmelse.
 
NOR Bøyelastavtalen
Det ble gitt et generelt tillegg på 1,9 %
 
NOR Tariff 4
Det gis et generelt tillegg på 1,9 %.
 
I tillegg har forbundet oppnådd resultat på et viktig område vedrørende arbeidstakers rettigheter og lovvalg:
«I rederier med NOR registrerte skip hvor de ansatte har ansettelsesavtaler i hht en NOR-avtale med plikt til å tjenestegjøre på ethvert av rederiets skip uavhengig av skipets register, skal det i ansettelsesavtalen fremgå at den er underlagt norsk rett og norske domstoler».
 
(Artikkelen fortsetter under bildet)
web to.jpg
Forbundets forhandlingsutvalg besto denne gang av Yngve Grønaas (Color Line), Knut-Arne Boge (Seatrans), Bent-Steinar Steinsøy (OSM Crew Management), Børre Lindanger (Eidesvik), Harald Søvdsnes (Golden Energy Management) og Roar Gallis (Color Line).
 
Forhandlingsleder var direktør, sjøkaptein Hans Sande. Med seg fra administrasjonene hadde han avdelingsleder Rune Larsen Røine, seniorrådgiver Bernhard Lie Nielsen og rådgiver Trond Løfgren.
 
Pål Tangen var forhandlingsleder for Norges Rederiforbund.
web tre.jpg
Web fire.jpg
web seks.jpg
Protokoll fra forhandlingene
Krever medlemspålogging. (Hvis du ikke har logget på "Min side" tidligere, eller hvis du bruker telefon eller tablet, anbefaler vi at du i stedet ber om å få protokollen tilsendt på e-post.)