Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Nærmer seg mekling

29.11.2013
Det er som kjent brudd i forhandlingene for ansatte på NOR-registrerte skip i utenriksfart. Dersom meklingen ikke fører fram vil 11 skip i første omgang bli tatt ut i streik.
Det er som kjent brudd i forhandlingene for ansatte på NOR-registrerte skip i utenriksfart. Dato for mekling er mandag 9. desember. Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund forhandler parallelt med Norges Rederiforbund ved utenriksoppgjør. De tre organisasjonene brøt forhandlingene med Norges Rederiforbund 31. oktober.
- Vi kan bare konstatere at partene sto for langt fra hverandre, sa direktør, sjøkaptein Hans Sande, etter at bruddet var et faktum.
Meklingen starter om morgenen mandag 9. desember. Norsk Sjøoffisersforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene har varslet plassoppsigelse fra kl. 06.00 tirsdag 10. desember 2013 for skip som på dette tidspunkt befinner seg i nord-europeisk havn. Plassoppsigelsen gjelder overenskomstene for NOR-registrerte skip i utenriksfart: Offshore service, ferger, kabelskip, bøyelasteskip og tank-/bulkskip.
 
Disse skipene tas ut i streik
Fredag (29. november) varslet Norsk Sjøoffisersforbund Riksmekler og Norges Rederiforbund om følgende skip som i første omgang vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører fram:
M/V «Strilmøy» - Simon Møkster Rederi
M/V «Nordmand Ferking» - Solstad Shipping AS
M/V «Skandi Kvitsøy» - Dof Rederi AS
M/V «Skandi Feistein» - Dof Rederi AS
M/V «Rem Fortune» - Rem Offshore ASA
M/V «Rem Hrist» - Rem Offshore ASA
M/V «Rem Fortress» - Rem Offshore ASA
M/V «Far Seeker» - Farstad Shipping ASA
M/V «Volstad Supplier» - Volstad Shipping AS
M/V «Olympic Energy» - Olympic Shipping AS
M/V «KL Brofjord» - K Line Offshore AS.
 
Eventuell ytterligere opptrapping vil bli varslet i henhold til frister.
 
Ved en eventuell arbeidsnedleggelse skal medlemmene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Medlemmer skal kun utføre sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Unntak for dette gjelder kun når det er direkte fare for skip og mannskap og når forhaling innenfor havneområdet blir pålagt av stedlige myndigheter. Det må ikke under noen omstendighet utføres arbeid i forbindelse med lasting/lossing og ved vedlikehold.
 
Lønnsregulering
Ved mellomoppgjør forhandles det bare om lønnsregulering, ikke om alle andre regler i tariffavtalene. Grunnlaget for forhandlingene er tariffavtalenes bestemmelser om at det midtveis i tariffperioden skal forhandles om å regulere lønningene i forhold til pris- og lønnsutviklingen det første avtaleåret, den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for det andre avtaleåret.
 
NIS gjenstår
Fortsatt gjenstår et mellomoppgjør, Nordisk NIS. Dette oppgjøret skal etter planen finne sted i Oslo16. desember. Tidligere i år har Norsk Sjøoffisersforbund kommet til enighet i mellomoppgjørene med NHO Sjøfart (innenriksoppgjøret), Norges Rederiforbund (riggoppgjøret – DSO), Fraktefartøyenes Rederiforening, Hurtigbåtenes Rederiforbund og Norsk Trålerforening. Det er dessuten inngått avtaler med en rekke enkeltrederier og selskaper.
 
… og neste år er det ny runde med hovedoppgjør
Neste år står ny runde med hovedoppgjør for tur. God tid i forveien arrangeres det tariffkonferanser.
Tariffkonferansen innenriks finner sted på Rica Hotel Gardermoen i 8.-9. januar 2014. Dagen før (7. januar) arrangeres det hovedtillitsvalgtkonferanse samme sted.
Tariffkonferansen for DSO går av stabelen på Kielferga 25.-27. mars 2014. Det arrangeres også konferanse for de tillitsvalgte i DSO dagen før. Den finner sted i Maritimt Hus i Oslo 24. mars.
Tariffkonferansen utenriks avholdes tradisjonelt tidlig på høsten. Mer informasjon om dette arrangementet kommer i første halvår 2014.