Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

NIS-oppgjøret 2012

​Alle tre sjømannsorganisasjoner ble kl 0300 9. januar 2013 enig med Norges Rederiforbund om en forhandlingsløsning ved hovedrevisjonen av Nordisk NIS-avtale.

 Det ble natt til 9. januar 2013 enighet om et generelt tillegg på 3,5% med virkning fra 1 jan 2013, forbedring av vilkårene for gravide arbeidstakere samt at arbeidsgivesiden skal se nærmere på muligheten for å innføre en særskilt forsikringsordning for kapteiner "The Master Protection". Det ble også enighet om å videreføre arbeidet i pesnjonsutvalget med et utvidet mandat der partene skal ha serskilt fokus på at seilende skal sikres en pensjonsordning i tillegg til forlketrygden etter 67 år.

Protokoll NIS hovedoppgjør 2013.pdfProtokoll NIS hovedoppgjør 2013.pdf

 

Forhandlingsdelegasjonen samlet til forhandlinger i Norges Rederiforbunds lokaler