Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

NIS og nettolønn sendt på høring

30.09.2015
I sin strategi og budsjett har Regjeringen varslet endringer i fartsområdet for NIS og i nettolønnsordningen. Nå har forslaget blitt sendt ut på høring.
 
Nærings- og fiskeridepartementet sendte i slutten av september ut høringsdokumentet med forslag til endringer i forskrifter om NIS-fartsområde og om nettolønnsordningen.
 
Forslagene følger opp Fartsområdeutvalgets kompromissløsninger for oppmykinger i gjeldende fartsområdebegrensninger i NIS for skip i kystfart, offshore- konstruksjonsskip og utenriksferger.  Dette er koblet sammen med en styrking av dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk både for skip i NIS og NOR, ved at det etter ulike modeller gis tilskudd av rederiets innbetaling av norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.
 
Norsk Sjøoffisersforbund har tidligere uttrykt seg positiv til deler, og svært kritisk til andre deler av regjeringens maritime strategi. Dette vil også reflekteres i vårt høringssvar, som nå er under utarbeidelse.
 
Høringsfristen er 30. oktober, og Norsk Sjøoffisersforbund legger ut sitt høringssvar straks det er klart.
 
 
Se også:
 
Les også:
// Plusser og minuser i maritim strategiPlusser-og-minuser-i-ny-maritim-strategi.aspx
 // Last ned strategien (pdf-format)