Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Meklingen i gang, maskinistene varsler storstreik

13.05.2014
Meklingen i hovedoppgjøret med NHO Sjøfart (innenriksoppgjøret) startet i Riksmeklerens lokaler i Oslo kl. 10.00 i dag. Mekler i oppgjøret er Daniel Lunde.

​(Saken fortsetter under bildet)

Mekler rundt bordet web.jpg
INNLEDNING: Mekler Daniel Lunde innledet dagens mekling.

Under mekling er den kun mekleren som uttaler seg. Det legges derfor ut mer informasjon først når det foreligger en avklaring.
 
Disse skipene tas ut i streik
Dersom meklingen ikke fører fram har Norsk Sjøoffisersforbund varslet at seks skip i første omgang tas ut i streik fra kl. 06.00 torsdag 15. mai.
Varselet om arbeidsnedleggelse gjelder i Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i stilling som skipsfører, styrmann og elektrikere på følgende fartøy:
 
Fartøy  - Samband - Rederi
-----------------------------------------------------------
«Borris»   - Hammerfest Terminal   - Bukser og Berging
«Moldefjord»  - Molde – Vestnes  - Fjord 1
«Baronessen»  - Aker Brygge - Lysaker etc -  Norled
«Vikingen»  - Gjermundshavn – Årsnes  - Norled
«Herøysund»  - Søvik-Austbø-Flosta-Brasøy  -  Boreal Transport
«Trondheimfjord 2» - Trondheim- Vanvikan   - Fosen Namsos Sjø
-----------------------------------------------------------
Antall skip kan utvides med fire dagers varsel.
 
Ved en eventuell arbeidsnedleggelse skal medlemmene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Medlemmer skal kun utføre sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Unntak for dette gjelder kun når det er direkte fare for skip og mannskap og når forhaling innenfor havneområdet blir pålagt av stedlige myndigheter. Det må ikke under noen omstendighet utføres arbeid i forbindelse med lasting/lossing og vedlikehold.
 
NSOF kommer tilbake med mer informasjon om hvordan medlemmer som tas ut i streik eller blir permittert skal forholde seg hvis streiken blir et faktum. Forbundet og/eller tillitsvalgte har vært i kontakt med de seks skipene som blir berørt i første omgang.
 
Maskinistforbundet varsler storstreik
Det norske maskinistforbund (Dnmf) er også i mekling. Dnmf varslet i forrige uke at to hurtigruter skulle tas ut i streik hvis meklingen ikke førte fram. I går gikk de imidlertid offentlig ut med varsel om storstreik. På forbundet hjemmeside står det at det nå er overhengende fare for at samtlige rederier og samtlige av Dnmfs medlemmer innenriks blir tatt ut i streik fra midnatt natt til torsdag 15. mai.
 
Kan medføre permitteringer
Dette kan få følger også for Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer. Bedrifter som må permittere deler av arbeidsstyrken fordi noen streiker, må varsle 14 dager før permittering iverksettes. I tariffavtalen er det imidlertid åpnet for å gi betinget permitteringsvarsel 14 dager i forkant av en eventuell streik. Hvis arbeidsgiver har sendt ut et betinget permitteringsvarsel, kan forbundets medlemmer dermed være permittert den dagen streiken trer i kraft.
 
Dagpenger fra NAV
Bedriften/rederiet plikter ikke å betale permitteringslønn når permitteringen skyldes arbeidskonflikt (streik/lockout).
Arbeidstakere som er permittert på grunn av streik, kan søke dagpenger fra NAV. Dagpenger kan kreves etter 3 ventedager (karensdager) i henhold til de vanlige dagpengereglene fra NAV.
Ansatte i bedrifter som blir rammet av en streik i en annen bedrift, har rett til dagpenger fra NAV under permitteringen dersom deres lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av tvisten.
 
Alle web.jpg
SAMLET: Norsk Sjøoffisersforbunds forhandlingsutvalg.
Mekler web.jpg
INFORMASJONSUTVEKSLING: Mekler Daniel Lunde (til høyre) og forhandlingsleder Asbjørn Furnes diskuterer.