Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Streik unngått

08.12.2017

SISTE 14/12:  Sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund oppnådde kl 0100 i natt enighet under meklingen på mellomoppgjøret NOR pr 1. nov 2017. Dette mellomoppgjøret var kun snakk om et generelt tillegg. Riksmekleren kunne derfor legge fram en skisse der det gis et generelt tillegg på 1 % på fastlønnstabellene for ansatte på offshore service overenskomsten og 2% på de øvrige NOR-overenskomstene. Tillegget vil gjelde fra 1 nov 2017.

Mer informasjon kommer i løpet av dagen.

___________________________________________________________________________________​

Meklingen i mellomoppgjøret NOR (inklusiv offshore service) startet hos Riksmekleren med et møte i plenum kl 12.30 i dag.
Mekler er Geir Engebretsen og han fortsatte med separatmøter utover dagen.
De tre sjømannsorganisasjonene mekler parallelt med Norges Rederiforbund.
 

Under mekling er det kun mekleren som kan uttale seg. Saken oppdateres derfor først når meklingen er avsluttet.

(Saken fortsetter under bildet)

Mekling 17 1 web.jpg
FELLESMØTE: Meklingen startet med et fellesmøte. De tre sjømannsorganisasjonene mekler parallelt med Norges Rederiforbund.

 

VARSLER ARBEIDSNEDLEGGELSE

Norsk Sjøoffisersforbund tar tre skip i utenriksfart ut i konflikt torsdag 14. desember klokken 0600 hvis ikke partene blir enige hos riksmekleren innen meklingsfristen ved midnatt onsdag 13. desember.

Mekling 17 alle parter.jpg
BRØT FORHANDLINGENE: De tre sjømannsorganisasjonene forhandlet også parallelt under selve NOR-oppgjøret. Alle tre forbund begjærte brudd og meklingen finner sted i Oslo 13. desember.

Mellomoppgjøret NOR (inklusiv offshore service) startet 7. desember og samme dag konkluderte forhandlingsutvalget i Norsk Sjøoffisersforbund med at tilbudet fra arbeidsgiverne ikke kunne aksepteres.
 

Varslet om arbeidsnedleggelse gjelder i Norsk Sjøoffisersforbunds medlemmer i stilling som skipsfører, styrmann, elektriker og sikkerhetsoffiser  følgende fartøy:
 
  • Color Line ASA: M/S “Bohus” i Sandefjord havn.
  • Solstad Farstad ASA: M/V «Normand Server» i Tananger.
  • DOF Management AS: M/V “Skandi Gamma” i Kristiansand – Vestbase.

Antall skip som omfattes av en eventuell konflikt kan utvides med fire dagers varsel.


Frister og datoer
  • Forhandlingene med Norges Rederiforbund om lønnsjusteringer for våre medlemmer omfattet av avtalen om NOR-registrerte fartøy startet 7. desember
  • Partene kom ikke til enighet og alle sjømannsorganisasjonene brøt forhandlingene. Saken ble oversendt Riksmekleren.
  • Partene er kalt inn til mekling 13. desember kl. 12.30 og meklingen er begjært avsluttet kl. 24.00 samme dag. Vær oppmerksom på at det også kan bli mekling på overtid (utover kl. 24.00).
  • Fører ikke meklingen frem, er det varslet arbeidsnedleggelse fra 14. desember kl 06.00.
 
Informasjon under veis
Det er bare riksmekleren som har rett til å uttale seg under veis i meklingen. Det vil derfor ikke komme noe informasjon fra NSOF før det er en løsning eller en streik. Følg med på www.facebook.com/sjooff eller www.sjooff.no. Vi sender også ut e-post til berørte når det foreligger en avklaring.
 
Slik forholder du deg hvis du er tatt ut i streik
Ved en eventuell arbeidsnedleggelse skal medlemmene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Medlemmer skal kun utføre sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Unntak for dette gjelder kun når det er direkte fare for skip og mannskap og når forhaling innenfor havneområdet blir pålagt av stedlige myndigheter. Det må ikke under noen omstendighet utføres arbeid i forbindelse med lasting/lossing og vedlikehold.
Under streiken er de streikende under arbeid for Norsk Sjøoffisersforbund og stå til disposisjon for streikevakt ol.
 
Streikevakter
Ved en eventuelle konflikt sendes pdf-fil av løpeseddel om bord til skipene og til de tillitsvalgte. Løpeseddelen oppsummerer enkelt streikeårsak og distribueres til publikum. Streikevakter får også egne streikevester av forbundet.  Kontaktperson/tillitsvalgte er ansvarlig for å organisere vaktlag/streikevakter.  En representant fra forbundet kommer så langt mulig og bistår. 
 
Betaling under arbeidskonflikt
Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. I stedet for lønn får den streikende streikebidrag fra Norsk Sjøoffisersforbund i henhold til gjeldende styrevedtak.  Ved konflikt fastsetter styret i hvert enkelt tilfelle streikebidraget som en dagsats. Hva streikebidraget vil være, er med andre ord ikke klart før streiken eventuelt er et faktum.  Det er egne regler for medlemmer som er på avspasering, syke eller i permisjon når arbeidsstansen blir satt i verk.