Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Løsning i NOR-oppgjøret

09.12.2013
I kveld, mandag 9. desember 2013 klokken 1915 la riksmekleren fram en skisse til løsning av tariffoppgjøret mellom Norges Rederiforbund og Sjømannsorganisasjonene for NOR-fartøy.  Riksmeklerens skisse ble akseptert av alle parter.
 
Riksmeklerens skisse ble akseptert av alle parter. I kveld, mandag 9. desember 2013 klokken 1915 la riksmekleren fram en skisse til løsning av tariffoppgjøret mellom Norges Rederiforbund og Sjømannsorganisasjonene for NOR-fartøy. For passasjerfartøy i Nord- og Østersjøfart ble det gitt et tillegg på 1,5 %.  Bøyelast, offshore service, kabel og småskipsavtalen får 2,4 %. Skissen ble akseptert av alle parter.
 


 


  

Meklingen i gang

Meklingen i mellomoppgjøret NOR startet i Riksmeklerens lokaler i Oslo kl. 10.00 i dag. Mekler i oppgjøret er Carl Petter Martinsen.

Alle Face.jpg
PLENUM: Meklingen åpnet med et møte i plenum. Foto: Omar Jørgensen.
Meklingen startet med et møte i plenum, før Martinsen gikk i separatmøter med de enkelte forbund og Norges Rederiforbund. Under mekling er den kun mekleren som uttaler seg. Det legges derfor ut mer informasjon først når det foreligger en avklaring.
 
Parallelle forhandlinger
Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund forhandler parallelt med Norges Rederiforbund ved utenriksoppgjør. De tre organisasjonene brøt forhandlingene med Norges Rederiforbund 31. oktober.
- Vi kan bare konstatere at partene sto for langt fra hverandre, sa direktør, sjøkaptein Hans Sande, etter at bruddet var et faktum.
Norsk Sjøoffisersforbund og de to andre sjømannsorganisasjonene har varslet plassoppsigelse fra kl. 06.00 tirsdag 10. desember 2013 for skip som på dette tidspunkt befinner seg i nord-europeisk havn. Plassoppsigelsen gjelder overenskomstene for NOR-registrerte skip i utenriksfart: Offshore service, ferger, kabelskip, bøyelasteskip og tank-/bulkskip.
 
Disse skipene tas ut i streik
Fredag (29. november) varslet Norsk Sjøoffisersforbund Riksmekler og Norges Rederiforbund om følgende skip som i første omgang vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører fram:
M/V «Strilmøy» - Simon Møkster Rederi
M/V «Nordmand Ferking» - Solstad Shipping AS
M/V «Skandi Kvitsøy» - Dof Rederi AS
M/V «Skandi Feistein» - Dof Rederi AS
M/V «Rem Fortune» - Rem Offshore ASA
M/V «Rem Hrist» - Rem Offshore ASA
M/V «Rem Fortress» - Rem Offshore ASA
M/V «Far Seeker» - Farstad Shipping ASA
M/V «Volstad Supplier» - Volstad Shipping AS
M/V «Olympic Energy» - Olympic Shipping AS
M/V «KL Brofjord» - K Line Offshore AS.
 
Eventuell ytterligere opptrapping vil bli varslet i henhold til frister.
 
Ved en eventuell arbeidsnedleggelse skal medlemmene fortsatt bli om bord inntil de eventuelt blir beordret i land av rederiet. Medlemmer skal kun utføre sikkerhetsmessig arbeid. Etter at skipet er endelig fortøyd/ankret skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Unntak for dette gjelder kun når det er direkte fare for skip og mannskap og når forhaling innenfor havneområdet blir pålagt av stedlige myndigheter. Det må ikke under noen omstendighet utføres arbeid i forbindelse med lasting/lossing og ved vedlikehold.
 
Lønnsregulering
Ved mellomoppgjør forhandles det bare om lønnsregulering, ikke om alle andre regler i tariffavtalene. Grunnlaget for forhandlingene er tariffavtalenes bestemmelser om at det midtveis i tariffperioden skal forhandles om å regulere lønningene i forhold til pris- og lønnsutviklingen det første avtaleåret, den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for det andre avtaleåret.
 
NIS gjenstår
Fortsatt gjenstår et mellomoppgjør, Nordisk NIS. Dette oppgjøret skal etter planen finne sted i Oslo16. desember. Tidligere i år har Norsk Sjøoffisersforbund kommet til enighet i mellomoppgjørene med NHO Sjøfart (innenriksoppgjøret), Norges Rederiforbund (riggoppgjøret – DSO), Fraktefartøyenes Rederiforening, Hurtigbåtenes Rederiforbund og Norsk Trålerforening. Det er dessuten inngått avtaler med en rekke enkeltrederier og selskaper.