Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

​​God respons kysten rundt

23.02.2016
​Norsk Sjøoffisersforbund avslutter snart en omfattende runde med informasjonsmøter langs kysten. «Turneen» startet i Stavanger 8. februar og avsluttes i Hammerfest 14. mars. 
Medlemsmøter web.jpg
TETT PÅ MEDLEMMENE: Møteleder på arrangementene er avdelingsleder i forhandlingsavdelingen, Rune Larsen Røine. Han kan glede seg over god respons på forbundets arbeid. 
Stor usikkerhet
Hovedsak på alle møter var dagens utfordringer i offshore service, med særlig vekt på hva som gjøres av de tillitsvalgte og forbundet sentralt. Forbundets politiske arbeid og andre aktuelle saker stod også på dagsorden.
- Vi er inne i krevende tider. Samtidig er ingen tjent med å svartmale situasjonen totalt. En gang snur markedet igjen. Vi må heller ikke glemme at andre fartsområder enn offshore service går bra, er budskapet fra konstituert avdelingsleder Morten Kveim.
 
Mange medlemmer uttrykker frustrasjon og usikkerhet rundt egen arbeidssituasjon.
- Vi hadde litt oppdrag i jula, men nå er det ille igjen, fortalte en av deltakerne som lå uvirksom i Bergen.
Gjennomgangstonen er at medlemmene er bekymret for eget rederis gjeldsbyrde med påfølgende krav fra banker og aksjonærer om kostnadskutt.
- Rederiene har seg selv å takke grunnet overkontrahering, mener andre.
 
Diskusjoner om NIS
Under møtene er det mye diskusjoner rundt NIS og NOR. Forbundet presiserer at hovedregelen fortsatt er at NIS-skip ikke har lov til å føre last eller passasjerer mellom norske havner. Det blir kun lempet på restriksjonene for fraktefartøy som har hoveddelen av sitt rutenett i Europa for øvrig. Dette er skip som i dag seiler under fremmed flagg.
 
Forbundet får støtte
Medlemmene støtter forbundet fullt og helt i kampen om at det må være norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.
- Vi stiller gjerne opp ved politiske streiker o.l. for å markere vårt krav overfor myndighetene, hevdet mange medlemmer. Forbundet understreket at man til enhver tid foretar en grundig vurdering av hvilke virkemidler som er mest formålstjenelige.
Møteleder Rune Larsen Røine går under alle møtene gjennom regelverket for nedbemanning, permittering, oppsigelse og kriseprotokollen for offshore service.
- Ved oppsigelse er det førende prinsippet at bedriftsansiennitet skal legges til grunn under ellers like forhold, understreker Røine. Han leder en forhandlingsavdeling som den siste tiden har jobbet på spreng med nedbemanningssaker for å hjelpe medlemmer og tillitsvalgte.
På de aller fleste møtene langs kysten er ansiennitet et sentralt tema, det samme gjelder lokale forhandlinger rundt lønnsnedgang og forandring av turnus.
- Direkte kontakt med medlemmene på slike møter er av uvurderlig betydning. Det har vært, og kommer sikkert til å bli, mange friske diskusjoner. Gjennomgående har responsen vært meget god. Vi får støtte for det arbeidet forbundet gjør, sier Rune Larsen Røine til Maritim Logg.
 
Media har også fattet interesse for medlemsmøtene. NRK Møre og Romsdal sendte for eksempel reportasje fra møtet i Ålesund, som samlet rundt 50 medlemmer.
 
Saken fortsetter under bildene
Bergen Stian web.jpg
POLITIKK: «Lobbyist» Stian Grøthe orienterer om sjømannsorganisasjonenes politiske arbeid. Oppfordringen fra medlemmene er: Gå hardt til verks overfor politikerne og sørg for medietrøkk.
Bergen pause a.jpg
Bergen pause b.jpg
PAUSEPRAT: I et tettpakket program er en kort kaffepause kjærkommen. I disse pausene går diskusjonen livlig.
 
Etterlyser tiltak - NÅ
- Forbundets møter langs kysten fatter interesse hos media og det er utrolig viktig at vi benytter alle kanaler for å utrykke vår uro og frustrasjon over den maritime politikken som føres i Norge i nedgangstider, sier direktør, sjøkaptein Hans Sande.
Han er bekymret over at det statseide Statoil og Norsk olje og gass ikke iverksetter tiltak for å dempe effekten av den lave oljeprisen som har medført svært redusert aktivitet.
 
- Det er nå man bør ta grep om etterslepet av vedlikehold på sokkelen og samtidig iverksette leteaktivitet, mener Sande, og legger til:
- Det tar 10 år fra man har gjort funn til man produserer, da må det være god økonomi å lete når kostandene er på de laveste.
 
Norsk lønn
Sande mener det haster å få innført norske lønnsvilkår på sokkelen, ikke minst for å sikre at man har norsk kompetanse når oppgangen kommer.
- Norske sjøfolk er et politisk valg og det krever politisk mot til å gjennomføre tiltak, sier Sande.
 
Fakta
Forbundets møteplan:
• Stavanger 8. februar
• Haugesund 9. februar.
• Bergen 10. februar.
• Ålesund 11. februar.
• Trondheim 16. februar.
• Sandenssjøen 17. februar.
• Tromsø 18. februar.
• Kristiansund N 23. februar.
• Hammerfest 14. mars.