Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Medlemskapstyper 
 
Yrkesaktivt medlemskap
"Aktivt medlemskap" er ordinært medlemskap for yrkesaktive medlemmer, og gir fulle rettigheter. Personer med fartstid som sjøoffiserer i sertifikatpliktig stilling som er yrkesaktive innenfor den maritime klyngen, kan søke om medlemskap. Medlemmer som slutter til sjøs kan  videreføre sitt aktive medlemskap om de går i land til andres tillinger i maritim sektor under samme forutsetninger. 
 
Ikke-yrkesaktivt medlemskap
Medlemmer som har vært medlem i Norsk Sjøoffisersforbund i 5 år, kan velge å søke om "passivt medlemskap" når  blir pensjonist, trygdet eller langvarig utenfor arbeidslivet. 
 
Passivt medlemskap gir stemmerett og tilgang medlemsblad og andre medlemsfordeler, men passive medlemmer er ikke omfattet av forbundets kollektive livsforsikring og har ikke rett til rådgivning knyttet til arbeidsforhold. Søknad om passivt medlemskap må sendes skriftlig. // Nyttig å vite om endring eller avslutning av medlemskap 
 
Studentmedlemskap 
Studentmedlemskap er et tilbud til de som er i utdanning som leder til sertifikatpliktige stillinger. Studentmedlemmer betaler kr. 250,- pr. halvår.
 
Redusert kontingent
Medlemmer som blir arbeidsledige eller på grunn av utdannelse, verneplikttjeneste eller sykdom får redusert inntekt, kan innvilges redusert kontingent etter skriftlig søknad. Forbundet kan kreve nødvendig dokumentasjon før vedtak fattes. Den reduserte kontingenten er 185 per måned (115,- uten kollektiv hjemforsikring.)
 
Tariffavgift
Betaler du bare avgift de månedene du trekkes av rederiet og ikke har sendt personlig innmeldingsskjema til forbundet, er du ikke fullt medlem. Da er du heller ikke forsikret.
 
Når du er fullt medlem, betaler du kontingent for alle måneder, uansett hvor du jobber, mellom jobber og som arbeidsledig. Da får du forsikring og alle fordeler i forbundet.
 
Usikker? Kontakt oss straks hvis du er usikker på om du er fullt medlem eller ei. 
 
Ta medlemsblad-testen: Hvis du ikke får medlemsbladet "Maritim Logg" hjem til deg i posten, er du antakelig ikke registrert som fullt medlem. Da blir du heller ikke forsikret.  
 ​