Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Maritim utdanning i Stortinget

22.03.2013
Regjeringspartiene inviterte 22. mars til møte om maritim utdanning. Et av temaene her, var hvordan vi kan  heve kvaliteten på det maritime utdanningsløpet for å møte kompetansebehovet i næringslivet.

Både utdanningsaktører, Norges Rederiforbund, Maritimt Forum og organisasjonene var til stede på møtet. Avdelingsleder Morten Kveim holdt et innlegg på vegne av Norsk Sjøoffisersforbund, der han presenterte følgende tre hovedmoment: samle og styrke kompetanse innen maritim utdanning, ta hensyn til den totale maritime klyngens behov samt å sikre praksisplass som en del av utdanningen.

-Alltid oppdatert
-Maritim utdanning bør legges til områder som både kan skilte med videregående opplæring, høgskole, fagskole og simulatorsenter. Dette vil skape bedre muligheter for samarbeid. Målet er ikke nødvendigvis å bygge flere slike sentre, men heller å sørge for at de vi allerede har alltid er oppdaterte, sa Kveim.
Han understreket også hvor viktig det er å sikre kadettplass etter endt skolegang.
-Ved å innlemme praksisk i skolegangen, kan ikke skolene ta inn flere studenter enn dem de kan garantere plass for.
Kveim sa også at NSOF setter stor pris på at det nå er iverksatt en politisk gjennomgang av den maritime utdanningsstrukturen.
 
Kartlegger behovet
Medlem av næringskomiteen på Stortinget, Else-May Botten (Ap), sa blant annet at hun synes det er positivt at flere søker seg til maritim utdanning. Videre kommenterte hun at en av de største utfordringene nå er å unngå at all maritim kompetanse blir "støvsugd" ut til rigg.
- Framover nå skal vi jobbe for å kartlegge kompetansebehovet, supplerte Marianne Aasen (Ap), leder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
Aasen sa også at ungdommene nå til dags er så fornuftige at de utdanner seg mot bransjer der de vet det er jobb å få.
 
 Maritim utd_Stortinget2.JPG
PÅ STORTINGET: Foran f.v. Else-May Botten og Marianne Aasen (begge Ap), Jahn Cato Bakken (sjømannsforbundet) og Hilde Gunn Avløyp (maskinistforbundet). Bak f.v. står NSOFs Morten Kveim og politisk rådgiver Torstein Tvedt Solberg (Ap). Foto: Anne Siri Renå