Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Må ha like konkurransevilkår

06.03.2014
 I etterkant av mitt innlegg om NIS på Haugesundkonferansen har det oppstått en diskusjon på vår facebookside om rammevilkår og sjøfolks framtid. Dette er en både viktig og interessant diskusjon.
I etterkant av mitt innlegg om NIS på Haugesundkonferansen har det oppstått en diskusjon på vår facebookside om rammevilkår og sjøfolks framtid. Dette er en både viktig og interessant diskusjon.
 
Norsk Sjøoffisersforbund har de siste årene hatt ETT hovedbudskap når det gjelder maritime rammevilkår: Myndighetene må sørge for tiltak som sikrer norske sjøfolk like konkurransevilkår som Europa. Og det haster! Flere forskningsrapporter vektlegger norske sjøfolks erfaringsbaserte kompetanse som et viktig bidrag inn i den maritime klyngen og dermed til videre vekst og innovasjon.
 
Fafo-rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø?» fastslår at Norge har handlingsrom til å iverksette tiltak som sikrer arbeidsplassene til sjøs. Det står altså på politisk vilje. Dette er (selvfølgelig) ikke noe vi kan diktere. Vi må bare fortsette trykket overfor politikerne for å overbevise de om at man må etablere varige og robuste ordninger som sikrer konkurransekraften for norske sjøfolk.
 
Sjøfartsnasjoner det er naturlig å sammenligne oss med har iverksatt tiltak for å sikre egne lands sjøfolk. Vi er prisgitt at NORSKE politikere forstår budskapet vårt. Dette er ikke en kamp mellom partene i arbeidslivet, kampen står om å få politisk forståelse som igjen vil utløse vilje og gjennomføringsevne til å skape likeverdig konkurransevilkår.
 
En viktig presisering til slutt. Norsk Sjøoffisersforbund er ikke i mot en styrking av NIS, men frykter en styrking av NIS på bekostning av NOR.  Det viktige med NIS for oss er ikke tonnasjeandelen, men kun hvorvidt flagget sysselsetter nordmenn. Et NIS uten nordmenn er som et hvilket som helst annet bekvemmelighetsflagg.